Esbjerg har fejlfri behandling af flexjob-sager

Ankestyrelsen har gået 14 kommuners behandling af sager om fleksjob efter i sømmene. Esbjerg Kommune har som den eneste behandlet alle sager 100 % korrekt

ESBJERG: Praksisundersøgelser er et redskab, som kan benyttes for at få klarhed over, om myndighedernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis undersøgelserne afdækker fejl og mangler i sagsbehandlingen, giver de et grundlag for at målrette den fremadrettede vejledningsindsats.

Ankestyrelsen har udvalgt 132 sager om flexjob fra 14 kommuner og giver dem et 360 graders eftersyn:

Er dokumentationen i sagerne fyldestgørende, har kommunen foretaget den rette sagsbehandling og til rette tid, er der truffet korrekte afgørelser og er de begrundet tilstrækkeligt overfor borgeren?

Kommunens sagsbehandling vurderes på en skala: I høj grad i orden, i nogen grad i orden, i ringe grad i orden, ikke i orden. Alle sagerne fra Esbjerg Kommune fik topkarakter og rosende ord med på vejen.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø (K) siger:

- Jeg er stolt af vores fine resultater i Ankestyrelsens undersøgelse. Reglerne på området er meget indviklede og der ligger et stort arbejde fra medarbejderne bag resultatet. Det er betryggende for både borgere og byråd, at kommunens beslutninger er korrekte og kan stå for en kritisk gennemgang.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt