Budgetforlig uden om V og DF

Hillerød vælger at overskride næste års budgetramme med 4.5 mio. kr.
KORT NYT6. SEP 2010 13.21

HILLERØD: Et flertal i Hillerød Byråd har indgået et budgetforlig i weekenden. Kun Venstre og Dansk Folkeparti er ikke med i forliget, oplyser Hillerød-posten.

For børnefamilierne betyder budgetforliget, at en planlagt nedskæring i åbningstiden reduceres væsentligt, ligesom normeringerne i ældreplejen fastholdes. Forligspartierne er også enige om, at skoleassistenterne får lov til at fortsætte i kommunens skolevæsen.

Kommunen vil bl.a. spare på lærerlønnen ved at anvende ressourcerne bedre. Årets resultatkontrakt med erhvervscenteret C4 reduceres. Der vil også blive skåret i fritidstilbud, sygdomsforbyggende arbejde, mindre tilskud til Hillerød Elite og vedligeholdelse af veje, pladser og grønne områder, udgifter på selve byrådet og antalvalgsteder

ka

Se flere stillinger
Nyhedsbrev