Servicestyrelsen skal have nyt fokus på metode

Ændret organisation skal styrke fundament i arbejdet med at udvikle aktuelt bedste viden og skabe 'Social viden til gavn'
30. AUG 2010 14.45

De nye organisatoriske tiltag betyder, at Servicestyrelsen både opretter og sammenlægger nye tværgående enheder, som skal understøtte metodeudvikling, rådgivning og vidensfunktioner på det sociale område, oplyser styrelsen.

- Servicestyrelsens nye organisation sikrer, at der bliver skabt flere faglige synergier på tværs af styrelsens enheder. Den nye organisering skal styrke opgaveløsningen og højne den faglige ekspertise til gavn for borgerne, siger Helle Thiele, der er fung. direktør i Servicestyrelsen.

Grundtankerne bag den nye organisation er at:

• Sikre at viden om metoder og implementering systematiseres, udvikles og bruges på tværs af de faglige enheder i Servicestyrelsen
• Styrke den faglige synergi på tværs af de faglige enheder i Servicestyrelsen
• Understøtte departementet i ministerbetjeningen og det lovforberedende arbejde
• Understøtte en effektiv implementering af socialpolitikken i kommunerne
• Udvikle og opretholde en vidensfunktion til gavn for borgere og kommuner

Metoder, der virker
Organisationsændringen tæller en ny metodeenhed, der skal bidrage til et mere sammenhængende og systematisk arbejde med aktuelt bedste viden. Metode skal understøtte de faglige enheders arbejde med bl.a. implementering, metodeudvikling og evaluering, så de i fællesskab får netop de metoder, som virker bedst og har størst effekt.

Ændringen omfatter også, at Servicestyrelsen styrker sin rådgivningsfunktion og opretter Rådgivning, som selvstændig enhed.

Rådgivning vil bestå af det nuværende VISO Børn & Unge, VISO Voksne og VISO Specialundervisning. Enheden vil arbejde med rådgivning og udredning som disciplin målrettet borgere, kommunale og regionale aktører.

Nyt fælles videnscenter
Brugere og pårørende får også bedre muligheder for rådgivning inden for handicap og socialpsykiatri, når 10 videnscentre og tre vidensnetværk samles i ét stort center - Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. En af styrkerne ved det fælles videnscenter er, at det vil give flere ressourcer til vidensarbejde og på sigt dække eksisterende videnshuller på området.

Videnscentret får hovedsæde i København og lokationer i Aalborg (det tidligere Videnscenter for døvblindfødte) og Århus.

ka

Se flere stillinger
Nyhedsbrev