Børn behøver ikke bruge egen PC i undervisningen

Børn behøver ikke bruge egen PC i undervisningen

Folkeskoler kan ikke kræve at eleverne medbringer deres egen computer i timerne. Det siger Undervisningsministeriet, og det er Folketingets Ombudsmand enig i
26. AUG 2010 9.17

Ombudsmanden rejste sagen over for Undervisningsministeriet efter at Berlingske Tidende havde skrevet om problemet. Avisen havde lavet en stikprøveundersøgelse blandt landets folkeskoler der tydede på at flere skoler krævede at eleverne selv medbragte computer i undervisningen, oplyser Folketingets Ombudsmand.

- Jeg er ikke klar over om der stadig er enkelte kommuner eller folkeskoler der forventer at eleverne medbringer egen computer i folkeskolen, men Undervisningsministeriet har klart over for mig og nu også på sin hjemmeside tilkendegivet at skolerne ikke må stille krav om det. Det er jeg helt enig med ministeriet i. Det er nemlig både i strid med grundloven og med folkeskoleloven, siger direktør i ombudsmandsinstitutionen Jens Møller.

Undervisningsministeriet har også over for ombudsmanden tilkendegivet at det er kommunernes og folkeskolernes ansvar at fortælle forældrene at det er helt frivilligt om barnet vil bruge sin egen computer i undervisningen.

- Skolerne må i øvrigt heller ikke kræve at eleverne bruger egen computer hvis skolen giver eleverne f.eks. hjemmeopgaver som skolen forudsætter bliver lavet på computer. Så skal skolen stille computere til rådighed for eleverne.

tj

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev