Ikke nemt - men færre unge skal på førtidspension

Ikke nemt - men færre unge skal på førtidspension

KL foreslår i et udspil op til efterårets reform af førtidspensionssystemet, at der for nogle unge med psykiske lidelser i stedet indføres særlige udviklingsforløb
24. AUG 2010 6.11

Færre unge skal på førtidspension

Det er bekymrende, at et stigende antal unge ender på førtidspension pga. psykiske lidelser. Derfor foreslår KL i et udspil op til efterårets reform af førtidspensionssystemet, at der for nogle af disse unge i stedet indføres særlige udviklingsforløb.

- Unge under 30 år bør som udgangspunkt ikke kunne tilkendes førtidspension, undtagen de mest oplagte tilfælde af stærkt fysisk og psykisk handicappede, siger Erik Nielsen (S), formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, i en KL-udtalelse.

- Derfor skal udviklingsforløbene bruges til de unge, som på trods af alvorlige diagnoser alligevel kan tænkes gennem behandling og særlig støtte at forbedre deres jobmuligheder, sociale kompetencer osv. Samtidig skal disse forløb give social tryghed, siger Erik Nielsen.

Men hverken disse unge eller nogle af de 250.000 andre, der i dag er på førtidspension, bliver fuldtidsaktive på arbejdsmarkedet, fordi man ændrer reglerne for førtidspension.

- Der er ingen hurtige, nemme og enkle løsninger, der effektivt kan ændre på tilgangen til førtidspension og fleksjob. Hvis en reform skal lykkes, så er det meget vigtigt, at alle - Folketinget, virksomhederne, fagbevægelsen, sundhedssystemet. kommunerne og borgerne - bidrager og trækker i samme retning, siger Erik Nielsen.

ka

Se flere stillinger
Nyhedsbrev