Gode og dårlige takter fra socialministeren på samråd om hjemmehjælp

Gode og dårlige takter fra socialministeren på samråd om hjemmehjælp

SNYD - KONTROL ELLER TILLID - Selvfølgelig skal vi ikke bare sende flere penge. Vi skal også, som socialministeren har igangsat sammen med KL, finde ud af, hvordan vi kan lære af de steder, hvor det fungerer bedst, skriver SF's Astrid Krag
19. AUG 2010 13.48

FOLKETINGET:

Af Astrid Krag

Alle var enige om, at der ikke er nogen gode forklaringer eller undskyldninger, der kan forsvare de nu afskedigede medarbejdere, der bevidst og systematisk snød ældre for deres pleje og omsorg, som TV2 viste i deres udsendelse. Så samrådet var samtidig en mulighed for at komme lidt mere i dybden med, hvordan vi sikrer den bedst mulige hjemmepleje her i landet og hvordan vi kan modvirke at den slags svindel kan finde sted andre steder.

Dansk Folkeparti vandt heldigvis ikke gehør hos ministeren for deres forslag om at omdanne hjemmehjælpere til papirnussere, der skal rende rundt og sætte krydser på skemaer og være vagthunde overfor deres kollegaer. Den hoppede ministeren ikke på - selvom hun desværre ikke anerkendte regeringens medansvar, når kommunerne står med meget dårlige rammer. Der er nemlig en sammenhæng mellem ressourcer og redskaber - og vi får ikke en bedre ældrepleje, når kommunerne næste år skal skære dybt, som følge af regeringens genopretningsplan.

Redskaber og ressourcer kan ikke adskilles
Man kan nemlig ikke adskille spørgsmålet om hvilke redskaber man har i kommunerne fra, hvilke ressourcer man har.

Når sosu-skolerne i disse dage må afvise elever i hundredvis fordi der ikke er praktikpladser nok, så er det ikke fordi vi mangler redskaberne til at forstå, at det er til stor gavn for såvel kulturen som kvaliteten af plejen, når den varetages af uddannet personale.

Når kommunalbestyrelserne rundt omkring i landet på deres budgetseminarer lige nu sidder og leger med tankerne om at lade plejepersonalet møde op direkte ude hos den ældre og i at inkludere vejtiden i den ældres ydelse, så er det ikke fordi nogen tror, at det giver bedre rum for faglige sparring eller en sundere arbejdskultur.

Når man lægger hjemmeplejeenheder sammen, så de bliver dobbelt så store, for at spare på administration, så er det sjældent fordi man tror det giver bedre tid til ledelse af den enkelte medarbejder.

Når det kan være svært at finde kvalificerede medarbejdere til de afgørende vigtige stillinger som gruppeledere af de enkelte hjemmeplejeenheder, så kunne det tænkes at hænge sammen med at lønnen for at påtage dig det store ansvar ikke helt følger opgavens omfang og at du i mange tilfælde ikke kommer til at tjene mere end dine ansatte med skæve vagter.

Og når det mange steder er blevet hverdag med dobbelt-bookede sosu-hjælpere, så er det heller ikke er spørgsmål om, at man tror det virker motiverende eller fagligt fremmende.

Nej, alt dette er jo eksempler på, hvordan fagligheden, ledelsen, de redskaber vi har til at sikre en fremragende ældrepleje, lider under manglende ressourcer.

Lære af de 'gode' steder
Selvfølgelig skal vi ikke bare sende flere penge. Vi skal også, som socialministeren har igangsat sammen med KL, finde ud af, hvordan vi kan lære af de steder, hvor det fungerer bedst. Vi skal investere i bedre velfærdsledelse. Og vi skal hele tiden udvikle ældreplejen, så den følger med tiden.

Men vi bliver også nødt til at være ærlige i forhold til den virkelighed, der gør sig gældende i ældreplejen mange steder.
Hvor den sunde, gode kultur trives på trods af et arbejdspres, der kan tage pippet fra de fleste.
Eller hvor den usunde kultur får lov at blomstre for længe, fordi det i første omgang handler om at holde hovedet oven vande i forhold til de opgaver, der som minimum skal løftes i hverdagen.

Faglighed og værdier
Hvor der skal en national tv-transmitteret skandale til, før den øverste ledelse rydder bordet og giver medarbejdere og mellemledere tid og rum til at snakke om den omsorg og pleje de leverer, den faglighed, de bruger, de værdier der driver deres arbejde. Det er en virkelighed vi må anerkende.

Ikke for at tage ansvaret fra kommunalbestyrelserne for at ældreplejen bliver udført ordentligt. Og ikke for at forklare og undskylde for de idioter på Haandværkerhavens hjemmepleje, der ikke var deres løn værd. Men for at få en ærlighed ind i diskussionen, så vi ikke tager debatten ud fra et glansbillede af falske præmisser.

Ellers er det kun et spørgsmål om tid, før TV2 igen kan sende et skjult kamera af sted og bringe endnu en omgang afsløringer ud gennem tv-skærmene.

MF Astrid Krag (SF) er ordfører for integration, asyl og indfødsret og for ældreområdet

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev