Sundheden flytter ind i nærområdet

SundhedscenterStruer opretter satellit-enhed Thyholm og får 6,8 millioner kroner i støtte
19. AUG 2010 10.59

STRUER: Over de næste fire år modtager kommunens
sundhedscenter 6,8 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens SATS-pulje til forebyggelse i nærmiljøer, skriver Struer Kommune.

På Thyholm skal der etableres en satellit-enhed af SundhedscenterStruer med samme palette af tilbud som
på Ølbyvej i Struer, hvor sundhedscentret har adresse. Hvilke tilbud, der er mest behov for på Thyholm skal afdækkes i et samarbejde med de lokale borgere, foreninger og kommunale enheder.

At thyholmerne snart får sundhedstilbuddene i lokalområdet er en gevinst for folkesundheden og til gavn for alle - også for borgerne tættere på Struer. For SundhedscenterStruer kan nemlig drage stor nytte af erfaringerne fra Thyholm og bruge dem til at udvikle yderligere indsatser i resten af kommunen.

- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang og især til at komme tættere på Thyholm og få borgerne bedre
med i vores indsatser, siger projektets tovholder Henriette Haase Fischer fra SundhedscenterStruer.

Hun lægger ikke skjul på, at nærhed er en vigtig faktor i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse, og
at afstanden fra Thyholm til Struer by afholder nogle i at bruge tilbuddene.

Gode fremtidsperspektiver for Thyholm
Også borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) er glad for Sundhedsstyrelsens positive tilbagemelding, der passer
perfekt med de planer og ønsker kommunen har for den præhospitale indsats i området:

- Et sundhedscenter på Thyholm kan på sigt blive en perfekt samarbejdspartner i et sundhedsfagligt forum,
som vi nu kan se konturerne af. Vi ønsker at få del i de 300 millioner, som regeringen har afsat til den
almene lægepraksis i yderområderne. De skal bruges til en udvidet lægeklinik med præhospital funktion på
Thyholm.

Forsøgsprojekter i 12 kommuner
I alt har 12 kommuner fået tildelt mellem fem og otte mio. kr. fra satspuljen 'Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet'.
Pengene går til forsøg med at skabe forandringer i nærmiljøet, der forbedrer borgernes sundhedstilstand,
tryghed og muligheder for at tage ansvar for deres egen sundhed.

tj

tj

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt