Sunde millioner til Køge

Køge Kommune har fået 7,5 mio. kr. til et nyt spændende 4årigt projekt Sund Zone
KORT NYT18. AUG 2010 9.36

KØGE: De mange penge skal bruges til at styrke sundheden og fremme trivslen i et boligområde i Køge.

Bag projektet står Sundhedsafdelingen og Integrationsafdelingen i Køge Kommune. Beboerinddragelse og udnyttelse af ressourcer i lokalområdet skal bidrage til øget livskvalitet og bedre trivsel i hverdagen. I Projekt Sund Zone skal beboerne på banen. Involvering og ejerskab er alfa og omega, for at projektet opleves vedkommende, og at sundhed, trivsel og fællesskab kan styrkes i hverdagen.

Køge Kommunes mål med projektet er at lave en målrettet indsats overfor borgergrupper i øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme og dermed forringet livskvalitet. Sund Zone vil også kunne bidrage betydeligt til den positive udvikling af tryghed, fællesskabsfølelse og engagement i lokalområdet, som også er medvirkende til øget livskvalitet.

Endelig får Køge Kommune en spændende mulighed for at afprøve hvordan boligområder yderligere kan styrke en mere helhedsorienteret tankegang, ved at skabe et nærmiljø der kan tilbyde mere end blot et tag over hovedet. Hele projektet tager afsæt i at skabe større social lighed, via at løfte sundheden og trivslen i de udvalgte områder.

Udover Køge kommune har 11 andre kommuner fået tildelt midler fra puljen 'Forebyggelse i nærmiljøet'. Projekt Sund Zone sættes i gang i november 2010 og afsluttes i oktober 2014.

tj

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt