Århus igen klar til at forbyde sprøjtegift

Tager konsekvensen af Karen Ellemanns (V) kovending om drikkevandsinteresser
KORT NYT17. AUG 2010 11.24

ÅRHUS:  Haveejere i Århus kan alligevel ikke frit bruge giftsprøjten mod ukrudt mellem fliser og i indkørsler, hvis de har lyst. Et flertal i Århus Byråd vil genindføre forbud mod brug af sprøjtegifte i områder, der har særlige drikkevandsinteresser, skriver Århus Stiftstidende.

S, SF, R og EL foreslår byrådet at beslutte, at Teknik og Miljø i alle fremtidige lokalplaner indarbejder klausuler for brug af sprøjtegifte, hvor det er relevant af hensyn til drikkevandsinteresser. For en ordens skyld skal forvaltningen også genoverveje alle lokalplaner, som er i offentlig høring netop nu for at se, om de også bør pålægges klausuler mod sprøjtegifte.

Flertallets beslutning kommer efter nye udtalelser fra miljøminister Karen Ellemann (V). Udtalelser, der tyder på, at miljøministeren har ændret fundamental holdning og nu alligevel mener, at kommunerne må forbyde sprøjtegifte i særlige områder.

Siden februar 2010 har By-og Landskabsstyrelsen ellers givet kommunerne et regulært forbud mod at indføre sprøjtefri zoner af hensyn til EU-regler om tekniske handelshindringer.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt