Det er nødvendigt at flyve - ikke at æde

Det er nødvendigt at flyve - ikke at æde

ANMELDELSE Bestselleren 'Jonathan Livingston Havmåge' - og en måge på anmelder Paul Hegedahls græsplæne
18. AUG 2010 11.00

Af Paul Hegedahl

- - - 'Tro ikke på, hvad dine øjne fortæller dig. Alt hvad de viser er begrænsning. Se med din forståelse, find ud af, hvad du allerede ved, og du vil forstå den rette måde at flyve på'. Den skælvende flimren standsede. Jonathan Havmåge var forsvundet ud i den tomme luft.'
- Richard Bach: 'Jonathan Livingston Havmåge'; Lindhardt og Ringhof, København 1973,

I de seneste dage har en stor havmåge - Svartbag/Larus marinus - bevæget sig gravitetisk rundt på min græsplæne og nærmest taget den i besiddelse. Havmågerne kan blive både store og gamle. En længde på 70 cm., vægt op til lidt over 2 kg. og et vingefang på 150 - 170 cm. Iagttagelsen af denne måge fik mig til at hente en meget læst bog på hylden: Robert Bach: 'Jonathan Livingston Havmåge' - en bog, som aldrig er langt væk. Siden den udkom på dansk første gang i 1973, er den kommet i flere udgaver og 14 oplag. En helstøbt publikation, hvor teksten og de smukke fotos hænger sammen og den danske oversættelse er en smuk del af helheden.

Man kan læse 'Jonathan Livingston Havmåge' på mange måder, på mange planer - det har ikke skortet på udlægninger, fortolkninger og analyser af forskellig karakter. Mange har set noget religiøst i fortællingen. Der skrives da også i fortællingen om 'Den store Måge' og om Jonathan som dennes eneste søn - men læser man mellem linjerne, kan man med lige så stor ret se den som et opgør med flokkens behov for at opfinde en religion, fordi den ikke tør tage ansvaret for egen udvikling og adfærd.

En ikke uanselig del af disse mange fortolkninger har taget fortællingen til indtægt for egne holdninger - og det er jo helt legalt. Man kan også blot vælge at glæde sig og tænke sit. At Richard Bach har haft sin egen mening med bogen fremgår af hans dedikation: 'Til den virkelige Jonathan Havmåge, som lever i os alle'.

Udstødt og optaget
'Det var morgen, og den nye sol stænkede guld ud over krusningerne på et roligt hav. En sømil fra kysten blev der kastet affald ud fra en fiskerbåd, og signalet til morgenmadsflokken lynede gennem luften, til en skare på tusind havmåger kom for at jage hinanden og slås om småbidder af mad. Det var endnu en travl dag, der begyndte.
Men langt ude alene, ude på egen hånd langt borte fra båd og kyst, var Jonathan Livingston Havmåge i færd med at øve sig. Halvtreds meter oppe i luften, sænkede han svømmefødderne, hævede næbbet og anstrengte sig for at fastholde vingerne i en pinefuld forvreden vinkel. Vinklen betød, at han kunne flyve langsomt, og nu sænkede han farten, indtil vinden var en hvisken mod hans ansigt, indtil havet stod stille under ham. Han klemte øjnene sammen i rasende koncentration, holdt vejret, fremtvang endnu. . . en . . . enkelt . . . centimeters . . . vridning . . . Så brusede hans fjer, han stallede og faldt.'

De fleste måger gør sig ikke den ulejlighed at lære mere end lige netop de simpleste af flyvningens principper - hvordan man kommer fra kysten og ud til føden og tilbage igen. For de fleste måger er det ikke det at flyve, det kommer an på, men det at æde. Men for Jonathan kommer det mere an på at flyve end at æde. Mere end noget andet elskede Jonathan Livingston Havmåge at flyve. Og han prøver hele tiden at finde nye spændende måder at flyve på, måder at øge farten på. Han bliver naturligvis skadet under sine mange forsøg, men det får ham ikke til at give op og søge tilbage til flokken. Han lærer at flyve, som ingen anden havmåge - tilsyneladende - har fløjet før.

Under et af Jonathans forsøg på at flyve hurtigere, flyver han gennem morgenmadsflokken med præcis tre hundrede og fyrre kilometer i timen.

Ingen kommer noget til, og Jonathan er ør af lykke - og det vil de andre måger også blive tænker han: 'Vi kan løfte os ud af uvidenheden, vi kan erkende os selv som enestående kloge og dygtige væsener. Vi kan blive frie! Vi kan lære at flyve!'

Det er med store forventninger, han bliver bedt om at stå frem i midten af havmågernes rådsmøde. Men: ' . . . for sin hensynsløse uansvarlighed', messede den højtidelige stemme, 'for at krænke mågeslægtens værdighed og traditioner. - - - en dag, Jonathan Livingston Havmåge, vil du lære, at uansvarlighed ikke lønner sig. Livet er det ukendte, og det eneste vi ved om det er, at vi er anbragt i denne verden for at æde, for at holde os i live så længe vi på nogen måde kan.' Jonathan bliver udstødt fra flokken på livstid!

Jonathan fortsætter med at lære sig mere og mere om flyvning. Efter lang tid dukker der pludselig to andre måger op ved hans side, rene som stjernelys og skæret fra dem var mildt og venligt i den høje natteluft. Det er Chiang og Sullivan, som tager Jonathan med til et andet plan, hvor han møder en anden mågeflok, en lille flok, som alle har glæden ved at flyve og lære tilfælles.

Efter at have været her og lært at bevæge sig i tid og rum, tilsyneladende - og have sagt farvel til Chiang, som flytter sig til et nyt niveau, beslutter Jonathan sig for at vende tilbage til sin oprindelige flok og forsøge at lære den om glæden ved at flyve. Han samler en lille skare elever om sig - unge måger, som de ældste udstøder fra flokken. En af disse elever er Fletcher Lynd Havmåge. Og da tiden var inde, og Fletcher havde lært at flyve ligesom Jonathan, forlod Jonathan flokken, idet han forsvandt i den blå luft for øjnene af Fletcher. Så overtog Fletcher rollen som lærer og lærte andre havmåger, hvordan man flyver og lærer, at 'Den havmåge, der flyver højst, ser længst.'

Om forfatter, fotograf og oversætter
I dag er denne bog blevet solgt i mere end 30 millioner eksemplarer på over 30 sprog. Det er helt mod 'sagkundskabens' forventning. 20 forlag afslog at udgive den, og da Macmillan Publishers udgav den i 1970, blev den modtaget meget negativt af de fleste af anmelderne. Ikke desto mindre blev den omgående solgt i millioner af eksemplarer og slog den salgsrekord, som Margaret Mitchell: 'Borte med blæsten' fra 1936 tidligere havde haft. Og den er også blevet til en film.

Richard Bach (1936) nedstammer i lige linje fra komponisten og organisten Johann Sebastian Bach (1685 - 1750), Leipzig. J. S. Bach fik i øvrigt 20 børn i sine to ægteskaber - fire af børnene blev også musikere og komponister. Når man læser 'Jonathan Livingston Havmåge' og oplever teksten og de smukke fotos som en helhed, er det, som om man kan fornemme en symfoni i baggrunden - en hele tiden tilstedeværende musik. Han var uddannet pilot, og han har beskæftiget sig med alle former for flyvning - i luftvåbenet, som instruktør, som stunt pilot, bl.a. den helt specielle optræden, der kaldes 'barnstorming' , til filmoptagelser og som konsulent, ekspert og redaktør af magasiner om flyvning. Han har også været aktiv med paraglidning.

Pilot-kunstner
Richard Bach har foruden 'Jonathan Livingston Havmåge' skrevet en række bøger, som stort set alle direkte eller indirekte handler om flyvning, bl.a.
'Illusioner: en modvillig Messias' eventyr', 1986; 'Broen over evigheden: en kærlighedshistorie', 1991; 'Et', 1996: 'I en anden verden', 2000 - alle udkommet hos Lindhardt og Ringhof.

Han har på mange måder haft et turbulent privatliv, som man kan læse mere om, hvis det har interesse, på flere netsteder. Allerede i 1959 fik han inspirationen til 'Jonathan Livingston Havmåge' og skrev på den i lang tid.

Russell Munson er kunstneren, der har taget de unikke fotos, der bruges i bogen. Da Macmillan Publishing Company besluttede at udgive den, besluttede redaktøren, Eleanor Friede, at den skulle illustreres. Richard Bach var gode venner med Russell Munson, som også var pilot, uddannet i US Army og den lykkelige kombination blev skabt.

Russel Munson er uddannet i 'Graphic Design' fra Yale University. Efter sin militærtjeneste blev han Teaching Fellow in Photography, Phillips Academy, Andover, Massachusetts. Russel Munson begyndte at fotografere allerede som tolvårig. Han åbnede senere sit eget fotostudie i New York med speciale inden for flyvning og luftfotos, så han kunne kombinere sine to store hovedinteresser. Desuden underviste han i mange år i 'Visual Perception' ved The International Center of Photography i New York og på Yale University. Hans fotos er et samleobjekt og han har
ejet og fløjet en lang række forskellige flytyper.

Nordbrandts rolle
Henrik Nordbrandt (1945) har oversat bogen til dansk. For mange bøger har oversætteren en vigtig og undertiden afgørende rolle, som ikke desto mindre ofte er overset. Der er ingen tvivl om, at Henrik Nordbrandt, forfatter og lyriker, har sin store andel i den danske udgaves helhed. Det er i denne forbindelse måske interessant, at der er blevet lagt mange religiøse budskaber ind i tolkningen af 'Jonathan Livingston Havmåge' og at Henrik Nordbrandt er erklæret ateist.

Han udgav sin første digtsamling 'Digte' i 1966. Han har levet en stor del af liv i Tyrkiet, Grækenland og Italien. Han har skrevet over 20 digtsamlinger, en roman, dagbøger, essays og en børnebog. Henrik Nordbrandt har modtaget en meget lang række priser og udmærkelser, bl.a. Emil Aarestrup-medaljen i 1979, Det Danske Akademis Store Pris i 1980, De Gyldne Laurbær i 1996 og Nordisk Råds litteraturpris i 2000.

'1.
Du var ikke.

2.
Du blev.

3.
Du er ikke.

4.
Du var

er.'

- Henrik Nordbrandt: 'Udkast til et monument i fire etager'; 'Besøgstid', Gyldendal 2007.
(Kunne være en hilsen til Jonathan Livingston Havmåge - synes jeg)

Om fabler, flyvning og frihed
Richard Bach er helt sin egen - og kombinationen af tekst og Russel Munsons fotos er unik - men ikke desto mindre er der - efter min mening - et åndsslægtskab med så vidt forskellige som vores egen H. C. Andersen og Selma Lagerlöfs 'Kristuslegender' på grund af fablen og den dybe bund i den, med Ernest Hemingway på grund af skriveformen - og ikke mindst med Antoine de Saint Exupéry 'Den lille prins' - sidstnævnte vil jeg gerne vende tilbage til en anden gang.

Med Richard Bachs - og Russell Munsons - baggrund og erfaringer - er det nærliggende, at denne fortælling, denne fabel handler om sammenhængen mellem at flyve og friheden, hvis vi har viljen til at gøre op med alle de begrænsninger, vi selv og 'flokken' opfinder og påfører os.
Evnen til at kunne bevæge sig frit, at kunne flytte sig fra sted til sted, i tid og rum, har altid været en del af vores fantasi.

Gammel drøm
Det er en gammel drøm, tænk blot på fortællingen om 'Det flyvende tæppe' fra 1001 Nats Eventyr og på Jules Verne 'Fem uger i luftballon', 'Rejsen til Månen' - og 'En verdensomsejling under havet' - sidstnævnte handler ikke om flyvning - men som de andre om drømmen om frihed. Man kan - med rette - se Jules Verne som en pionér på science fiction-området - men også netop som et udtryk for ønsket om at være fri og udforske nye muligheder. Han valgte så teknologien, hvor Richard Bach - med et solidt kendskab til teknologien - vælger fablen som udtryksform. Fælles for dem er, kan måske tillade sig at mene, holdningen om ikke at blive slaver af mulighederne - men i stedet afprøve dem og nå til større erkendelse.

'Jonathan Livingston Havmåge' er - uanset, hvordan man vælger at tolke teksten - værd at læse/genlæse og unde sig nogle gode øjeblikke. Så tak til den havmåge, der for et stykke tid slog sig ned i min have.

'Efter nogen tids forløb hævede Fletcher Måge sig tungt op i luften og mødte en splinterny gruppe elever, spændte på deres første time.
'Først og fremmest, ‘ sagde han tungt, 'bliver I nødt til at forstå, at en havmåge er en ubegrænset idé om frihed, et billede på den Store Måge, og hele jeres krop, fra vingespids til vingespids, er intet andet end selve jeres tanke.'
De unge måger så spørgende på ham. For pokker, man, tænkte de, der her lyder ikke som en instruktion i looping.
Fletcher sukkede og begyndte forfra. 'Hm. Ah. . . udmærket, ‘ sagde han og tog dem kritisk i øjesyn. 'Lad os begynde med horisontalflyvning.' Og idet han sagde det, forstod han lige på en gang, at hans ven ærlig talt ikke havde været spor mere guddommelig end Fletcher selv.
Ingen grænser, Jonathan? tænkte han. Godt, så er den tid ikke fjern, hvor jeg skal dukke ud af den blå luft på din strand og vise dig et par ting om flyvning!'

Richard Bach:
'Jonathan Livingston Havmåge';
Lindhardt og Ringhof, København 1973.
Udkommet i en række oplag.
Originaltitel: 'Jonathan Livington Seagull';
Macmillan Publishing Company 1970.
Fotos: Russell Munson
Oversat af Henrik Nordbrandt.
93 s., indb., 16,5 x 22,5 cm.
Kan fås i en hft. udgave fra 2006.
Kr. 99,95 inkl. moms.
ISBN 978-87-7560-587-3.

 


Supplerende links
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=06000

 

http://www.inner-growth.info/main_bach.htm

http://www.russellmunson.com/JLSeagull.htm

http://da.wikipedia.org/wiki/Henrik_Nordbrandt

http://www3.isrl.illinois.edu/~unsworth/courses/bestsellers/search.cgi?title=Jonathan+Livingston+Seagull
Historien bag 'Jonathan Livingston Havmåge'

http://da.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne
Om Jules Verne

 

Foto: http://www.flickr.com/photos/blmurch/383565937/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt