Nyt bostøttetilbud til Hernings hjemløse

Nyt bostøttetilbud til Hernings hjemløse

Fra 1. august 2010 og frem til udgangen af 2012 kan Herning Kommune tilbyde særlige bostøtteforløb til hjemløse borgere. Der benyttes to nye metoder tilpasset den hjemløses behov
11. AUG 2010 8.40

HERNING: Herning Kommune har modtaget knap 4.7 mio. kr. fra Indenrigs- og Socialministeriet til et bostøtteprojekt målrettet hjemløse borgere.

Projektet skal hjælpe hjemløse til egen lejlighed og støtte dem i at bo i en lejlighed på en hensigtsmæssig måde. Målgruppen er unge hjemløse borgere og borgere med et længerevarende ophold på et forsorgshjem.

Der er tale om et nyt metodeafprøvningsprojekt, hvor man anvender to metoder til individuel støtte tilpasset den hjemløse borgers behov. De to metoder 'Critical Time Intervention (CTI)' og 'Case Mana-gemen (CM)' er afprøvet med gode resultater i USA. Indenrigs- og Socialministeriet ønsker en tilsvarende metodeafprøvning i udvalgte, danske kommuner for at se, om disse metoder har den samme effekt i dansk sammenhæng. I alt ni kommuner har modtaget støtte fra puljen.

Flere hjemløse
Den seneste hjemløsetælling fra 2009 viser en svagt stigende andel af unge hjemløse og borgere på forsorgshjem i Herning Kommune. Derfor ønsker kommunen at bidrage til afprøvning af de to metoder og ser samtidig en mulighed for at etablere en ny og bedre indsats for de to målgrupper.

- Det er vigtigt at finde ud af, hvad der virker, når det lykkes at stabilisere hjemløse borgere i egen bolig. Projektet er en spændende mulighed for at afprøve to udvalgte metoder, som har haft stor succes i andre lande. Måske viser det sig, at netop disse metoder kan kvalificere indsatsen over for hjemløse i såvel Herning som andre kommuner fremover, siger projektleder Tina Ladefoged Hansen fra Hjemløse team.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune er glad for den nye indsats.

- Det er en svær tilværelse at være hjemløs, så vi må gøre alt hvad vi kan for at hjælpe borgeren til en stabil tilværelse i egen bolig. Jeg håber, at dette projekt kan kvalificere den fremtidige indsats, siger Anne Marie Søe Nørgaard (V).

Bostøtte-projektet er finansieret af Indenrigs- og Socialministeriet og indsatsen ydes efter lov om social service § 85.

Den endelige godkendelse af bostøtte-projektet sker på Byrådsmødet den 24. august.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev