Massive samarbejdsproblemer bag TV2-afsløringer af hjemmepleje

Massive samarbejdsproblemer bag TV2-afsløringer af hjemmepleje

SNYD - KONTROL ELLER TILLID En gruppe tidligere medarbejdere ved Håndværkerhavens Plejehjem er ifølge TV2 utilfredse med, at FOA forsvarer de medarbejdere, som angiveligt blev afsløret med at svindle i hjemmeplejen. FOA fastholder, at alle medlemmer af FOA har ret til hjælp

KØBENHAVN: Massive samarbejdsproblemer blandt medarbejdere i hjemmeplejen på Håndværkerhavens Plejehjem i København er den egentlige baggrund for TV2's afsløringer af snyd med arbejdstiden. Problemerne gjorde, at TV2 kunne bruge en ansat, der var en del af konflikten, som muldvarp. Og det finder FOA yderst betænkeligt. 

FOA afholder i næste uge et møde med syv medarbejdere fra Håndværkerhavens Plejehjem, hvor de ifølge TV2 vil fremføre en kritik af FOAs håndtering af sagen om skjult kamera fra Håndværkerhaven. En kritik der ikke kommer bag på Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA:

- Arbejdspladsen har gennem meget lang tid været præget af massive samarbejdsproblemer mellem forskellige medarbejder-grupperinger og ledere og mellem medarbejder-grupper indbyrdes. Jeg er ikke tidligere stødt på arbejdspladser, hvor fronterne mellem medarbejdere indbyrdes har været trukket så hårdt op, siger Dennis Kristensen.

- Så sent som i marts tog FOAs lokale afdeling på opfordring fra netop denne gruppe af medarbejdere initiativ til drøftelser om forbedring af samarbejdet. Drøftelser, som resulterede i aftaler om en række samarbejds-initiativer fra ledelsens side, fortæller FOA-formanden.

- Det er netop disse massive samarbejdsproblemer og voldsomme spændinger mellem kollegerne indbyrdes, som får mig til at være stærkt bekymret over, at TV 2 har valgt ikke at sende en journalist ind på arbejdspladsen med skjult kamera, men i stedet har udvalgt en muldvarp blandt de allerede ansatte. Den pågældende muldvarp har tydeligt været en del af samarbejdsproblemerne med anklager om stærkt fundamentalistiske religiøse og homofobiske holdninger, siger Dennis Kristensen.

- I mine øjne er det simpelthen uprofessionelt af TV 2, som må formodes gennem en forudgående research at være bekendt med medarbejdernes indbyrdes sym- og antipatier, fordi anvendelsen af en intern muldvarp naturligvis indebærer en risiko for, at muldvarpen lader sit skjulte kamera styre af tilhørsforholdet til den ene eller den anden gruppering på arbejdspladsen eller af egne fordømmende holdninger, når eksempelvis en erklæret homoseksuel kollega filmes, mener Dennis Kristensen.

- Jeg ser frem til en god debat med kollegerne, men der må ikke herske tvivl om, at FOA meget skarpt fordømmer svigt i ældreplejen, samtidig med, at vi selvfølgelig fungerer som bisidder og 'advokat' for medlemmer, som en arbejdsgiver vil gribe ind over for med bortvisning, forflyttelse, afskedigelse eller advarsel. Sådan skal det i mine øjne naturligvis være, når man er medlem af en fagforening.

- I denne sag har vi i øvrigt både været bisidder og 'advokat' over for Københavns kommune for medarbejdere - både i den gruppering, som jeg skal mødes med i næste uge, og i den gruppering, som de ikke synes, at vi skal være bisidder for, slutter Dennis Kristensen.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt