Alle fyrede Kolding-lærere har fået tilbudt job igen

Kommunen underviser nu på lovens minimumstimetal på nær i de tre yngste årgange
3. AUG 2010 12.59

KOLDING: Da Kolding Byråd sidste efterår vedtog budgettet for 2010 indebar det en betydelig reduktion af lærestaben i kommunen. Cirka 85 lærerstillinger skulle nedlægges, og derfor modtog mange lærere en opsigelse omkring årsskiftet med virkning fra denne sommer, oplyser kommunen.

Når skolerne i Kolding Kommune mandag den 9. august tager hul på skoleåret 2010-2011 er det stadig ca. 85 færre lærere end sidste år, der skal varetage undervisningen af eleverne, men ikke desto mindre har alle de lærere, der blev præsenteret for en fyreseddel tidligere på året, fået tilbudt en nyt job i kommunen, og det har mange takket ja til. Andre har fået nyt job i andre kommuner.

Og derudover er der yderligere ansat tre-fem nye lærere i kommunen.

Denne positive udgang af fyringsrunden skyldes først og fremmest naturlig afgang i lærerstaben - men også at nogle lærere valgte at gå på efterløn tidligere, end de måske oprindelig havde tænkt sig, da fyringerne stod på.

Reduktionen i antallet af lærere - som følge af budgetreduktionerne - betyder at den enkelte elev i det kommende skoleår kan se frem til at modtage færre undervisningstimer end tidligere, for skolerne i Kolding Kommune er fremover kun forpligtet af lovens minimumstimetal. Undtaget er dog de tre yngste årgange, hvor der er fastsat et større minimum.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt