Nej tak til kontrolkorps til hjemmeplejen

SNYD - KONTROL ELLER TILLID Der er stor tilfredshed med hjemmeplejen i Høje-Taastrup, men den skal synliggøres. Ældreudvalgs-formand undrer sig over forslag om mere kontrol - det vil jo bare tage tid fra de borgernære omsorgsopgaver

HØJE-TAASTRUP: Kommunens årlige kvalitetskontrol af hjemmeplejen i 2010 viser, at 86 procent af borgerne, der modtager personlig hjælp, er tilfredse eller meget tilfredse med plejen, mens 95 procent af de borgere, der modtager praktisk hjælp, er tilfredse eller meget tilfredse.

- Det kan undre, at stort set hele hjemmeplejen er udsat for en hetz i disse uger. Og det undrer mig endnu mere, at Dansk Folkeparti nu foreslår, at hjemmehjælperne skal kontrolleres seks gange hvert år. Fakta er, at mere kontrol vil tage tid fra de borgernære omsorgsopgaver, siger ældreudvalgsformand Conny Trøjborg Krogh (SF).

Hun peger på, at det er langt mere fornuft i at bruge pengene til hjemmehjælp frem for til administration, kontrol og bureaukrati.

- Vi ved, vi i fremtiden vil komme til at mangle social- og sundhedshjælpere. Vi ved også, at andelen af ældre vil stige ret voldsomt. Regeringen har lovet regelforenkling. Denne gang må regeringen stå fast og ikke føje sig for støttepartiets krav, men fastholde, at regelforenkling skal bruges til mere omsorg til den voksende ældrebefolkning, siger Conny Trøjborg Krogh.

Af kommunens kvalitetskontrol fra 2010 fremgår det også, at 77 procent af borgerne med den personlige hjælp og 88 procent af borgerne med den praktiske hjælp ved, hvilken hjælp de er visiteret til.

- Det tal kunne godt blive bedre. Derfor har jeg nu taget initiativ til, at der skal være synlighed omkring de ydelser, borgerne får. Borgerne skal selvfølgelig både kende og have den hjælp, de er visiteret til, siger Conny Trøjborg Krogh.

- Synlighed om hjemmehjælpen er den bedste og mest effektive kontrol, vi kan give borgerne. Det giver den enkelte mulighed for selv at tale med sin social- og sundhedshjælper, hvis man er i tvivl, om man får den rette hjælp. Hvis tvivlen fortsat er til stede, skal man vide, at man kan henvende sig til både hjemmeplejens ledelse, til kommunens borgerrådgiver eller til mig, siger ældreudvalgsformanden

Hun foreslår, at ældreudvalget i Høje-Taastrup nu får taget fat på at få formuleret, hvad der forstås ved en synlig hjemmepleje.

- Dansk Folkepartis forslag om et kontrolkorps, der skal kontrollere den enkelte hjemmehjælper seks gange om året, vil koste dyrt. Og den form for mistillid er ikke, hvad kommunens ansatte har brug for på baggrund af kommunens pæne brugerundersøgelse, mener Conny Trøjborg Krogh.

På kommunens plejecentre er der årligt to kommunale tilsynsbesøg, et tilsyn fra embedslægen, samt to politiske tilsyn. Kommunen lever fuldt ud op til sin tilsynsforpligtelse, hedder det i en pressemeddelelse.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt