S: Danmark skal have en kultur-grundlov

S: Danmark skal have en kultur-grundlov

Den skal fastslå det offentliges - bl.a. kommunernes - ansvar for kulturel mangfoldighed. Venstre afviser - kommunerne skal have frihed på området, mener partiet
2. AUG 2010 8.41

Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen foreslår at Danmark skal have en kulturgrundlov efter norsk forbillede.

I en tale søndag sagde Mogens Jensen, at Socialdemokraterne vil have Folketinget til at vedtage en egentlig kulturlov for Danmark, der fastlægger samfundets overordnede ansvar for et mangfoldigt kultur- og kunstliv og samtidig stadfæster såvel statens, regionernes som kommunernes kulturpolitiske ansvar.

-  Der er behov for ved lov at slå fast, at adgangen til kunst og kultur er et vigtigt behov for alle mennesker i Danmark og at stat, regioner og kommuner har et ansvar for at sikre at borgerne, også i Danmarks udkantsområder, har mulighed for at kunne deltage i samfundets kulturelle aktiviteter og opleve varierede kultur- og kunstudtryk, siger Mogens Jensen.

Men Venstre afviser tanken. Partiets kulturordfører Troels Christensen siger til Politiken, at kommunerne skal have friheden til selv at styre sit kulturudbud.

- Så kan man lave grundlov for alt muligt. Der er ikke noget der tyder på, at man ikke tager kulturen alvorligt. Ansvaret for hvordan kulturen skal udvikle sig ligger bedst ude i kommunerne, siger Troels Christensen 

Norge har for to år siden vedtaget en kulturlov for at sikre og videreudvikle kulturens status som offentligt ansvarsområde. I dag har Danmark love der hver for sig regulerer de forskellige kunstarter, men ikke nogen samlet kulturlov.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt