Flere bliver behandlet i psykiatrien

Flere bliver behandlet i psykiatrien

Både i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien er aktiviteten steget fra 2008 til 2009

Det viser nye tal fra Danske Regioner

På bare et år fra 2008 til 2009 er antallet af henvisninger og antallet af ambulante besøg i børne- og ungdomspsykiatrien steget med henholdsvis 15,4 procent og 12,1 procent. I samme periode har voksenpsykiatrien oplevet en vækst i antallet af udskrivninger på mere end 14 procent.

Dermed fortsætter psykiatrien den positive udvikling fra tidligere år med stadig stigende aktivitet i både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, skriver Danske Regioner.

Voksne venter kortere tid
På voksenområdet ventede 4.486 på at komme i behandling 1. april i år mod 4.782 samme dato sidste år. Det svarer til et fald på 6,2 procent.

Flemming Stenild (SF), formand for Danske Regioners Social og Psykiatriudvalg, er glad for, at ventetiden for at komme i behandling er faldet.

- Bag faldet skjuler sig nemlig, at gruppen af voksne, der venter mere end to måneder, er faldet med hele 24 procent. Det vidner om, at man i psykiatrien gør en stor indsats for at få folk hurtigt i behandling og dermed undgå unødig og psykisk belastende ventetid, siger han.

Længere ventetid for børn
Det er ikke i samme grad lykkedes at nedbringe ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien. Her viser tallene, at 2.835 børn/unge pr. april 2010 venter på at komme i behandling mod 2.689 sidste år på samme dato - en vækst på knap fem procent.

Men hvis man sammenholder det med, at væksten i antallet af henvisninger til udredning/ behandling var oppe på hele 15,4 procent fra 2008 til 2009, er de aktuelle tal meget flotte. De vidner om, at der bliver ydet en kæmpeindsats i børne- og ungdomspsykiatrien.

- Børne- og ungdomspsykiatrien tilføres i både 2010 og 2011 ekstra midler, som led i indførelsen af de udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder. Det er derfor mit håb, at vi kan forstærke indsatsen yderligere de kommende år og endelig knække ventelisterne. Men det forudsætter, at vi kan rekruttere og uddanne et tilstrækkeligt antal læger og andet sundhedspersonale.

Læs mere og se statistik

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt