Oppositionen kræver skærpet vandplan

Specielt den udmeldte beskyttelseszone omkring vandboringer på 25 meter er helt utilstrækkeligt, mener partierne, der foreslår en beskyttelseszone på 300 meter
14. JUL 2010 7.23

Det står helt galt til med forureningen af vores drikkevand. I adskillige drikkevandsboringer har man fundet overskridelse af grænseværdier for godkendte pesticider. Dvs. at de sprøjtemidler landmanden har lov til at sprøjte med i dag, siver ned og forurener vores drikkevandsressource. Vandværkerne har slået alarm og kræver politisk handling.

Sådan lyder det som begrundelse for et fælles udspil fra oppositionen i kølvandet på miljøministeriets netop offentliggjorte drikkevandsplan.

Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale og SF fremlægger et fælles forslag om etablering af de nødvendige beskyttelseszoner rundt om drikkevandsboringerne. Beskyttelseszonerne kan strække sig helt op til 300m rundt om boringen, hvor landmanden ikke må sprøjte med pesticider.

Dette skal ses i forhold til de 25 meters beskyttelseszone, som regeringen har foreslået og som er helt utilstrækkelig, mener oppositionen.

 Per Clausen (EL), der er initiativtager til det fælles udspil, siger:

- I årevis er det lykkedes for landbruget at bilde befolkningen og politikerne ind, at brugen af pesticider omkring drikkevandsboringerne ikke var noget problem. Vi kan i dag se at de tog fejl, og det vand der sendes ud til forbrugerne flere steder i landet, er forurenet med sprøjtegifte. Det er naturligvis helt uacceptabelt, og kræver at vi politisk griber ind, af hensyn til forbrugernes sundhed.

- Det vigtigste ved det fælles udspil er at sende et klart signal: når vi får en ny regering, så er forbrugerne sikret den nødvendige beskyttelse af drikkevandet, siger Per Clausen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt