Tag kitlerne på med stolthed - I har et vigtigt arbejde

Tag kitlerne på med stolthed - I har et vigtigt arbejde

SNYD - KONTROL ELLER TILLID Ledelsen i Mariagerfjord har fuld tillid til, at hvis der er brodne kar, vil både ledere og kolleger reagere prompte og sørge for, at der bliver skredet ind. Plejeledelsen skal samtidig på minimum ti stikprøvebesøg om måneden for at sikre synlig ledelse
9. JUL 2010 13.03

MARIAGERFJPORD:  De seneste dages mediedækning af hjemmeplejen i København får Mariagerfjord Kommune til at undersøge, om noget kan gøres bedre.

Fredag var ledere og tillidsmænd i hjemmeplejen indkaldt til møde på Hadsund Rådhus. Desuden deltog borgmester H. C. Maarup (S), formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg Poul Bergmann (S), direktøren for området Jens Nørgaard og chefen for Sundhed og Omsorg Carsten Kaalbye.

På mødet blev det drøftet, om der var behov for nye tiltag. Men der var i høj grad også fokus på, hvordan kritikken af hjemmeplejen i medierne påvirker både medarbejdere og borgere.

Formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg, Poul Bergmann, indledte mødet med at fastslå, at der absolut ikke er mistanke om, at der er brodne kar i Mariagerfjord Kommune.

- Men vi er selvfølgelig nødt til at reagere og sikre os, at vi har fingeren på pulsen. Men det er også vigtigt for os at signalere, at vi har fuld tillid til, at vores personale hver eneste dag gør en stor forskel for mange ældre borgere.

Stikprøve-besøg
Fagchef Carsten Kaalbye lagde også vægt på, at mødet i høj grad handlede om at sætte fokus på, hvad ledelsen kan gøre for at støtte op om medarbejderne.

- Vi har benyttet lejligheden til at indføre en i forvejen planlagt instruks om, at lederne i hjemmeplejen skal foretage minimum ti stikprøvebesøg om måneden.

Men besøgene bliver ikke indført for, at medarbejderne skal føle sig kontrollerede - tværtimod, siger Carsten Kaalbye og fortsætter:

- Grundlæggende indfører vi stikprøve-besøgene for at sikre en synlig ledelse. Men stikprøve-besøgene medfører også, at lederne og medarbejderne får en fælles forståelse for, hvilke problemer der kan være. På den måde kan lederne bedre støtte medarbejderne.

Stolthed over kitler
H. C. Maarup gjorde også gældende, at stikprøvebesøgene bliver indført for medarbejdernes skyld:

- Vi har allerede fuld tillid til, at hvis der er brodne kar, så vil både ledere og kolleger reagere prompte og sørge for, at der bliver skredet ind.

Fra både politisk hold, ledere og tillidsrepræsentanter blev medarbejderne derfor også opfordret til hver dag at tage kitlerne på med stolthed - i vished om, at man gør et vigtigt og stort stykke arbejde.

- Vi har en rigtig god medarbejderkultur i Mariagerfjord Kommune, og den skal og vil vi værne om, siger Carsten Kaalbye, der fastslog, at sådan en situation naturligvis giver stof til eftertanke, og derfor opfordrede han til, at de lokale afdelinger drøfter, hvilke signaler de gerne vil sende, når de er på arbejde.

ka