Krav om minimum-normeringer i institutioner

Staten må sikre tid til omsorg i daginstitutionerne, mener forældreorganisation
21. JUN 2010 6.55

En ny undersøgelse fra FOA viser, at mere end 20 pct. af de adspurgte ansatte i 2004 daginstitutioner dagligt oplever manglende omsorg over for børnene. Når antallet af børn pr. medarbejder stiger til mere end ni, stiger antallet af ansatte som dagligt føler de svigter børnene til 44 pct., viser undersøgelsen.

Og der er kun en gangbar løsning. Det er minimumsnormeringer, mener forældreorganisationen FOLA:

- Folketinget må påtage sig et ansvar i forhold til de mindste børns omsorg, udvikling og trivsel via nationale minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. siger Lars Klingenberg, der formand for FOLA.

- Såvel national som international forskning har tidligere dokumenteret betydningen af gode normeringer i vores daginstitutioner. Og nu viser en omfattende national FOA-undersøgelse en klar sammenhæng mellem graden af omsorg og antallet af ansatte. siger Lars Klingenberg.

Undersøgelsen viser at der er 4,9 børn pr. ansat i vuggestuer og 10,5 børn pr. ansat i børnehaver og integrerede institutioner. Hertil kommer at normeringerne reelt bliver ringere i forbindelse med sygdom og ferie, da kun et fåtal af de adspurgte institutioner har vikardækning.

cgt