img

Hvilken side står du på, Trøjborg?

21. jun 2010, 9:00
KRONIK Menneskesyn og ditto rettigheder er i frit fald, når formanden for KL, Jan Trøjborg, beklager sig over, at kommunernes omkostninger til det specialiserede socialområde er for høje, og at man oplever at tabe sager, der indbringes for det sociale ankenævn

Af Henrik Ib Jørgensen

Næppe har lettelsen over, at man endelig kan se forskel på blokkene i dansk politik lagt sig, før Horsens socialdemokratiske borgmester Jan Trøjborg med tyk streg under punkterer alle illusioner om, at det politiske alternativ vil agere mere socialt ansvarligt end det nuværende, hvis det får magten.

'Den dyreste løsning er ikke nødvendigvis den bedste', udtaler Trøjborg til Jyllands-Posten og det kan man principielt ikke være uenig med ham i. Men når han udstiller mennesker med handicap som krævende nassere, der konsekvent kræver det mest luksuriøse, markedet tilbyder, er det ikke mindre usmageligt, end når Pia Kjærsgaard går i forsvarsposition ovenpå genopretningsplanen.

Danmark har netop ratificeret FNs Handicapkonvention. Den fastslår, at mennesker med handicap har samme menneskerettigheder som alle andre. Hvis mennesker med funktionsnedsættelse har kvalifikationerne til at gennemføre en uddannelse eller bestride et job, må de ikke stilles ringere end andre. Kompensationsordningerne er med til at understøtte dette.

Jagt på forsidebaskere
Når kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kan tilbydes forældre til børn med handicap eller alvorlige sygdomme - uanset forældrenes indkomst - betyder det, at børnene kan vokse op sammen med familien, frem for at leve på institution. Hvis barnet er fysisk handicappet er opvækst i hjemmet ubetinget med til at styrke barnets muligheder senere i livet. Hvis barnet får en alvorlig sygdom, er kompensationen med til at give et sikkerhedsnet i en svær periode.

Jeg skal ikke tage stilling til enkeltsager. Men hvis ganske få på overfladen dyre eksempler betyder, at en ordning, der har vital betydning for næsten 19.000 familier, alene bedømmes ud fra displayet på en lommeregner og helt løsrevet fra omstændighederne, sker der et alvorligt skred.

I jagten på gode meningsmålinger og forsidebaskere bevæger I jer tydeligvis mod et menneskesyn, der betragter mennesker med handicap som en byrde og ikke en potentiel ressource. Der ikke i tråd med FNs handicapkonvention og reelt diskriminerende.

Vi har selv betalt
Alle taler om værdien af mangfoldighed og inklusion - uanset køn, alder, etnisk eller religiøs baggrund, seksuel orientering eller handicap. Tilgængelighed, hjælpemidler og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er ofte forudsætninger at mangfoldigheden også omfatter mennesker med handicap.

De ting koster penge. Muskelsvindfonden har dog ikke kendskab til, at vores medlemmer lever i luksus og wellness med uhindret adgang til alt hvad de peger på. Når en el-scooter til svagt gående mennesker af en kommune betragtes som et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel, er det tværtimod en opstramning.

For en god ordens skyld skal vi også minde både Jan Trøjborg og regeringen om, at der faktisk ikke findes nogle handicappolitiske forbedringer, gennemført af Folketinget inden for de seneste mange år, uden at kommunerne har fået fuld kompensation. Kompensationen har 'vi' endda selv finansieret i betydeligt omfang, fordi midlerne stammer fra satspuljemidlerne, som jo er midler, der fragår de svageste gruppers overførselsindkomster.


Direktør for Muskelsvindfonden, Henrik Ib Jørgensen

Foto: http://www.flickr.com/photos/anasqtiesh/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt
Stillinger fra dkjob

Se alle aktuelle stillinger

Ritzau
Mest læste
Pressenævnet