Nyborg er nu ambitiøs på energien

Nyborg Kommune har i alt afsat 20 millioner kroner i 2010 til energibesparende foranstaltninger
18. JUN 2010 6.21

NYBORG: Investeringen skal sikre, at kommunen opnår de driftsmæssige fordele, der er ved energieffektiviseringer. Samtidig vil CO2 - udledningen blive reduceret væsentligt.

Nyborg Kommune har indgået en kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser. Aftalen går ud på, at Nyborg skal skrue energiforbruget i de kommunale bygninger ned med 6 pct. indtil 2012.

En kurveknækkeraftale har det formål at knække elforbrugskurven. Som en del af aftalen stiller Center for Energibesparelser værktøjer og sparring til rådighed inden for adfærd, indkøb og drift. Aftalen skal være med til at skære udgifterne til energi ned og gøre Nyborg Kommune grønnere.

Borgmester Erik Christensen (S) fortæller: - Med de fremtidige økonomiske udsigter er det vigtigt, at vi får realiseret alle de driftsbesparelser vi kan, så de kan komme den samlede kommunale husholdning til gode. Her er energibesparelser en oplagt mulighed, da det giver driftsbesparelser, bedre komfort i bygningerne og en miljøgevinst i form af reduceret CO2-udledning.

Kommunen skal fokusere på både adfærd, bygninger og indkøb for at opnå de grønne resultater. I øjeblikket er de 165.000 m2 kommunale bygninger ved at blive energimærket.

Et andet indsatsområde er at få overblik over kommunens nuværende forbrug. Et energistyringssystem skal opsamle alle forbrugsdata for alle bygninger og give overblik over forbruget og besparelsesprojekterne.