Kommunerne står fortsat alene om finansieringen

Kommunerne står fortsat alene om finansieringen

ØKONOMIAFTALE - Det kan blive svært for kommunerne at leve op til deres forpligtelser i Serviceloven med denne aftale i hånden, siger Socialpædagogernes næstformand Benny Andersen
14. JUN 2010 6.59

Økonomiaftalen løser ingen problemer på socialområdet

Regeringen og KL har nu indgået en økonomiaftale for størrelsen på kommunekassen i 2011. Aftalen rummer ikke nogen statslig hjælp til kommunerne på det specialiserede socialområde.

Tværtimod signalerer aftalen med nulvækst, at det kommer til koste velfærd i kommunerne det kommende år.

KL og regeringen fik i løbet af lørdag aften forhandlet sig på plads om det kommende års kommuneøkonomi. Som ventet fyldte bekymringerne over udgiftsstigninger til det specialiserede socialområde i forhandlingerne, der derfor også rummer flere stramninger på området.

Eksempelvis skal kommunerne tøjle udgifterne til specialundervisning. Og regningen må kommunerne selv stå for, der ligger i økonomiaftalen ingen vilje til at ændre ved finansieringen af det specialiserede socialområde. Det ærgrer og bekymrer Benny Andersen:

- Vi har længe påpeget nødvendigheden af, at vi ser på finansieringen af området. Det er et stort problem, at man med denne aftale fastholder kommunernes eneansvar for økonomien, og igen bilder hinanden ind, at der bliver styr på økonomien, uden at staten påtager sig et medansvar, siger Benny Andersen.

KL og regeringen er også blevet enige om, at regeringen skal fremsætte et lovforslag, der skal sikre, at kommunerne i højere grad selv kan beslutte, hvilke ydelser de vil tilbyde borgerne på området. Det bekymrer Socialpædagogerne:

- Det er et stort demokratisk problem, når KL og regeringen på den måde begynder at tinge om de udsatte gruppers retssikkerhed under økonomiforhandlingerne. Hvis kommunerne fremover selv skal vurdere, hvilke borgere de har råd til at hjælpe, så kan jeg godt have en frygt for, at de sætter overliggeren så den i højere grad passer kommunekassen end den enkelte borgers behov.

- Det er et alvorligt skridt væk fra den velfærdspolitik, vi har som særkende, hvor vi netop vi måles på måden, vi behandler samfundets svageste. Og det er et opgør med serviceloven, som er en kompensationslovgivning, siger Benny Andersen.

- Med aftalen bliver de allersvageste grupper på det specialiserede sociale område - børn, unge voksne handicappede - udsat for et endnu større pres, og der er en stor risiko for, at vi fortsat vil se sager, hvor at de tilbud der reelt kan hjælpe udsatte børn og unge, voksne handicappede, udviklingshæmmede og sindslidende, ikke bliver givet på grund af kommunernes trængte økonomi. Det er kortsigtet og skammeligt, siger Benny Andersen.