SKAT - et væsen du ikke kan nå

Skanderborg Kommune bruger hver uge op mod 65 timer på at hjælpe borgerne med skattespørgsmål - fordi SKAT er blevet så utilgængelig, lyder skarp kritik
10. JUN 2010 11.34

SKANDERBORG: Kommunen modtager hver dag mange henvendelser fra borgere vedrørende skattespørgsmål. Faktisk er antallet af henvendelser vedrørende skatteforhold steget i en sådan grad, at det ikke kan undgå at vække undren hos kommunen.

- Det er som om praksisændringer hos SKAT og vanskelighederne ved at opnå personlig kontakt vedrørende skatteforhold i forening gør, at borgerne ikke ser andre muligheder end at henvende sig til kommunen. Det er ganske enkelt for vanskeligt at komme i tale med SKAT, siger Borgercenterchef Niels Tapdrup.

Sammenlignes de første fem måneder af 2009 med samme periode 2010 har Borgerservice i Skanderborg oplevet en stigning på næsten 10 % i antallet af personlige henvendelser vedrørende skatteforhold. Ugentligt bruges op mod 65 timer på personlig betjening af borgere med skattespørgsmål.

Som SKAT arbejder selvfølgelig også Skanderborg Kommune med at tilbyde digitale løsninger og muligheder. Og i Skanderborg Kommune er man fuldt ud klar over, at der findes en lang række borgere, der aldrig vil kunne anvende de IT-løsninger, som stilles til rådighed.

- Det er afgørende, at vi formår at hjælpe disse borgere på anden vis, siger Niels Tapdrup.

- Når SKAT vælger løsninger, der vanskeligstiller IT-svage, vælger en strategi, der vanskeliggør den personlige kontakt og så tilmed beslutter sig for rentetilskrivning på restskat - ja, så skal antallet af personlige henvendelser til kommunen jo stige. Reglerne for rentetilskrivning er der ganske enkelt mange borgere, der slet ikke forstår, siger Niels Tapdrup.

Også Borgmester Jørgen Gaarde (S) udtrykker en vis undren:

- Vores opgave er at yde borgerne den bedst mulige service. Men det er som om SKAT, hverken tager hensyn til kommunerne eller de godt 40 % af borgerne, som jf. Danmarks Statistik ikke i nævneværdig grad kan benytte sig af IT.

- Næste gang Staten hjemtager store opgaver fra kommunerne - som fx pension og boligstøtte - håber jeg, at man i højere grad tager højde for, hvilken betydning det får for borgerne og den kommunale økonomi og vejledningspraksis, siger Jørgen Gaarde med slet skjult hentydning til SKATs inddrivelse af kommunale udeståender.

mou