img

De døde portaler er sprællevende

7. jun 2010, 7:51
KRONIK Portalerne er døde, siges det. Så hvorfor er det nu, at portalerne borger.dk og virk.dk er sprællevende og tilmed er centrale elementer i den nuværende, og nok også den kommende digitaliseringsstrategi, spørger kronikør, chefkonsulent Thomas Andreasen

Af Thomas Andreasen

Det hænder, at jeg bliver stillet spørgsmålet: Er portalerne ikke døde? (indforstået: hvorfor lukker I ikke bare borger.dk?). Nogle af spørgerne har måske haft en gammel Gartner-rapport i tankerne, hvori analyseinstituttet paradoksalt konkluderer 'The portal is dead. Long live the portal'.

I forlængelse heraf må jeg svare: Jo, generelt set er portalerne hvis ikke døde, så knap så vigtige, som de har været. Men i forhold til netop offentlige portaler er de sprællevende og efter min mening helt afgørende for at få øget anvendelsen af selvbetjening for borgere og virksomheder, i forhold til det offentlige.

Før jeg forklarer hvorfor, så lad mig lige uddybe, hvad jeg forstår ved 'portalerne er døde'. Når folk nævner det for mig, henviser de typisk til den teknologiske udvikling, der er sket inden for søgemaskineteknologi, og som har overflødiggjort portalerne som søgeredskab. Altså at Google og Bing med flere har erstattet de klassiske portal-søgeindeks fra 1990′erne som Yahoo og Jubii, hvor folk med håndkraft kategoriserede nettet, så man kunne navigere sig rundt til de væsentligste hjemmesider inden for forskellige kategorier.

Med andre ord: Link-portalerne er døde. Der findes stadig mange linkportaler, fx borger.dk's søsterportal www.norge.no, men ja, relevansen af helt 'tynde' linkportaler uden nævneværdigt indhold i øvrigt, er klart formindsket.

Selv om Google i en vis udstrækning har overflødiggjort linkportalerne, er der stadig brug for destinationer, hvor brugerne kan skaffe sig den viden og foretage de handlinger, de har behov for, over for det offentlige. Og her begynder udfordringerne, hvis vi forestillede os en verden uden borger.dk. Lad mig nævne nogle få:

1. Borgerne efterspørger Min Side

2. Overblik over mulighederne

3. Søgemaskinerne kender ikke konteksten

Stadig flere selvbetjeningsløsninger er personaliserede. De kræver login og trækker på og leverer personrelaterede data som CPR-, BBR-oplysninger og skatteoplysninger. Brugerne efterspørger desuden personaliserede oplevelser på offentlige sider, hvilket diverse analyser og brugertest på borger.dk og virk.dk dokumenterer, i forlængelse af den generelle internationale strømning inden for samme.

Og sidst men ikke mindst opfatter borgerne 'det offentlige' som én enhed og forventer derfor, at den agerer som én enhed. Et tværgående overblik over ens muligheder, i et personaliseret univers, kræver en tværgående portal, der har forbindelse til de personaliserede data. Og det kræver en sikker forbindelse (https).

Google har ingen af delene og får det heller aldrig, da det er utænkeligt, at Google - eller andre søgemaskiner for den sags skyld - nogensinde vil få snablen ned i CPR-registeret eller andre centrale, offentlige registre. Uden en portal er det således ikke muligt at give borgere og virksomheder den vare, vi ved, de efterspørger mest af alt: det personlige overblik på tværs af enheden 'det offentlige' - eksemplificeret ved Min Side. Blandt andet derfor fokuserer borger.dk strategisk på at udbrede Min Side-infrastrukturen på borger.dk til alle myndigheder, så de ikke behøver bygge den selv.

Overblik over mulighederne
Hvis man ikke ved, hvilke muligheder der er for at 'gøre det selv' over for det offentlige, så kan man ikke bruge dem. Det er banalt, men også afgørende. I dag findes der ikke en eneste hjemmeside - hverken offentlig eller privat - ud over borger.dk - der giver overblik over de (i skrivende stund) 1843 selvbetjeningsløsninger, borgerne kan bruge, og sætter den i kontekst. Løsningerne findes i øvrigt på ca. 3000 andre offentlige hjemmesider - og det er umuligt for nogen at overskue dette.

Desuden kommer vi af og til, i den offentlige sektor, til at give løsningerne knap så mundrette navne som eksempelvis Offentlig Informations Server (som naturligvis indeholder ejendomsoplysninger), hvilket kan forvirre borgerne. Kanalisering mod selvbetjening kræver, at borgerne kan få overblik over mulighederne på tværs af det offentlige og i en kontekst, der tager udgangspunkt i borgernes begrebsverden. Netop det gør borger.dk - og kun borger.dk.

Søgemaskinerne kender ikke konteksten
Når man søger på Google, søger man generelt. Men når man skal bruge en selvbetjeningsløsning er det kontekstspecifikt, hvilken hjemmeside man skal ende på. Det afhænger i de fleste tilfælde af, hvilken kommune man bor i. Er det kommune X skal man bruge linket til en løsning fra leverandør A for at flytte, og er det kommune Y skal man bruge linket til leverandør B - og så videre. Google kender ikke konteksten, og kommer næppe nogensinde til det.

Men borger.dk kender konteksten, fordi man på portalen kan vælge kommune og dermed får præsenteret netop de løsninger, der er gældende for en som borger i en given kommune (i tilfælde af at løsningen er kommunal). Det skyldes, at borger.dk - som den eneste offentlige hjemmeside - har en database over al borgerrettet selvbetjening, og i øvrigt opdaterer denne dagligt med input fra myndigheder og it-leverandører.

Uden borger.dk vil en borger fra en relativt lille kommune, fx Favrskov Kommune, hvor jeg stammer fra, få søgeresultater fra store kommuners hjemmesider i toppen af Google, hvilket naturligvis er irrelevant. Borger.dk-linket gælder derimod for alle, uanset kommune.

Plads til alle hjemmesider
Ovenstående forklaringer skal ikke forstås som om, jeg mener, at alle offentlige hjemmesider bør nedlægges til fordel for borger.dk og virk.dk. Det er på ingen måde intentionen.

Men mit indlæg har til formål at understrege behovet for, at borgerne og virksomhederne har et sted at gå hen, hvor der er et tværgående overblik. Hvor de ikke forsvinder i virvaret af 3000 offentlige hjemmesider og 3000 selvbetjeningsløsninger (borgerrettede og virksomhedsrettede), der er spredt ud over dem alle.

Ellers får vi ikke kanaliseret borgere og virksomheder mod selvbetjening, og går derved glip af åbne muligheder for at ændre den offentlige sektor i positiv retning. Og brugerne går glip af de (trods alt) mange gode serviceoplevelser, det offentlige udstiller på nettet.

Eller hvad? Hvad synes du om portalernes rolle i forhold til de enkelte myndigheders hjemmesider? Kan og skal de ikke leve fredeligt side om side? Skal de samarbejde noget mere? Giv gerne din mening til kende i kommentarerne.


Chefkonsulent, forretningsprojektleder og områdeleder i Center for borger.dk, Thomas Andreasen

Se dblog.dk

Foto: http://www.flickr.com/photos/maebmij/

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt
Stillinger fra dkjob

Se alle aktuelle stillinger

Ritzau
Mest læste
Pressenævnet