Næsten 30 pct. af skoleudgifter går til specialundervisning

84.000 elever får nu specialundervisning, viser en ny rapport, som indeholder mere præcise tal for omfanget
KORT NYT2. JUN 2010 6.06

De samlede udgifter til specialundervisning er stigende og udgjorde således 12,8 mia. kr., hvilket svarer til 29,7 procent af folkeskolens bruttoudgifter i skoleåret 2008/09.

En rapport, der er udarbejdet af Deloitte Business Consulting for regeringen, konkluderer, at specialeleverne oftest får et skrabet støttetilbud i folkeskolen, mens vi til gengæld bruger mange penge på elever i specialskoler. Anbefalingen lyder, at mange af eleverne i de specielle tilbud skal tilbage i folkeskolen, men med mere støtte end de hidtil har fået, skriver Berlingske.

Rapporten anbefaler også, at der indføres incitamenter for skolerne til at beholde elever med behov for støtte i folkeskolen i stedet for at sende dem til specialtilbud.

Desuden konkluderes det, at små skoler udskiller flere elever til specialskoler, end de store skoler gør.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt