Momsfonden nedlægges - skal spare kvart milliard

OPDATERET: Regeringens aftale om genopretning med DF sparer også på de kommunale tilskud til høreapparater
25. MAJ 2010 13.48

Af Knud Abildtrup

Under overskriften 'Fastholdelse af kommunal kernevelfærd' optræder en række besparelser med kommunal relevans i et resumé fra Finansministeriet, der beskriver genopretningsplanens indhold

  • Markedsrente ved indfrysning af ejendomsskatter er sat til 65 millioner i hvert af årene 2111, 2012 og 2013.
  • Den kommunale Momsfond, der genem årene har støttet forskningen på det kommunale område bl.a. gennem grundbevillinger til Anvendt KommunalForskning (AKF) og Dansk Sundhedsinstitut (DSI) står til at blive nedlagt, hvilket kan spare 236 mio. kr. i 2011 og 56 i både 2012 og 2013.
  • Tilskud til høreapparater kan i aftalens sparepulje bidrage med henheldsvis 45, 53 og 60 millioner i 2011, 2012 og 2013.
  • Ændret revalideringsydelse for personer under 30 år skal bidrage med henholdsvis 23, 46 og 70 millioner.


Afdelingschef i KL's økonomiske sekretariat, Jens Bjørn Christiansen, forklarer til dknyt, at når det gælder Momsfonden, så udgør de første 236 millioner i 2011 akkumulerede midler (udlån m.m.), som staten kan inddrage som en engangsforeteelse.

Han oplyser videre, at AKF skal overgå til finansloven ligesom KREVI, der kun er det delvist i dag, samt DSI.

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev