Unge skal arbejde med nye medier og europæisk samarbejde

Fritids- og ungdomsklubben Impulsen i Høje-Taastrup Kommune søsætter et større udviklingsprojekt 'Check into the World', der indebærer kreativ brug af moderne medier og et samarbejde med andre unge i Europa

HØJE-TAASTRUP: Allerede i slutningen af maj deltager to af klubbens medarbejdere i et seminar i Portugal, som skal danne baggrund for det videre internationale samarbejde. Impulsen er blever udvalgt gennem 'Styrelsen for internationale uddannelser', og medarbejdernes kontakt- og studietur til Portugal er således gratis for Høje-Taastrup Kommune.

Selve medieprojektet igangsættes den 27. maj med indvielse af et moderne elektronisk indtjekningssystem, hvor bl.a. borgmester Michael Ziegler og formand for Institutions- og Skoleudvalget Kurt Scheelsbeck deltager.

Herefter er det tanken, at de unge i Impulsen gennem systematisk arbejde med eksempelvis fotoredigering, musikvideo-produktion samt arbejdet med klubbens hjemmeside bliver fortrolige med brug af PC til andet end blot spil, ligesom de vil blive præsenteret for mange andre forskellige måder at bruge medier på.

- Gennem en aktiv inddragelse af de unges medskaben sigter vi på at gøre de unge i Impulsen fortrolige med de nye mediers muligheder, styrker og svagheder, så de bliver bevidste mediebrugere og producenter med etisk sans for det passende, siger Impulsens leder, Anne Fjellerad.

Målet er, at fritids- og ungdomsklubbens medlemmer opnår sociale og personlige kompetencer - herunder samarbejdskompetencer gennem konkrete samarbejdsprojekter i mindre eller større skala. Desuden er målet, at der udvikles nye metoder i kreativ brug af moderne medier. Og endelig, at de unge i Impulsen får mulighed for internationalt samarbejde med andre unge ved hjælp af moderne medier.

Projektet løber fra forår 2010 til ultimo 2011 - og det forventes, at der bliver produceret mange spændende præsentationer og kreative indslag af de unge. Projektet er udviklet i samarbejde med Pædagogisk Udviklingscenter i Høje-Taastrup Kommune.

mou

Fakta om Impulsen
Fritids- og ungdomsklubben Impulsen har 230 medlemmer i alderen 10-18 år. Klubben er udstyret med diverse faciliteter til musikproduktion - herunder musikvideoer - ligesom klubben bliver udstyret med interaktive storskærme, hvor de unge kan redigere video, fotos mv. Herudover råder Impulsen over tidsvarende computere, der alle er koblet op på Internettet, så der også via dette kan skabes samarbejde med unge i andre lande.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt