Københavnske omegnskommuner slår udkants-Danmark i lavt uddannelsesniveau

En prognose fra Undervisningsministeriet, der bygger på en fremskrivning af unges uddannelsesadfærd, viser, at den suverænt laveste score får kommuner som Ishøj og Brøndby, mens de højest placerede er nordsjællandske kommuner iblandet enkelte jyske

Af Morten Uhrenholdt

Det er et på flere måder overraskende Danmarkskort, der åbenbarer sig, når man tegner det ud fra, hvordan uddannelses-niveauet kommer til at se ud i fremtiden. Bl.a. kan man se, at det i mange andre sammenhænge stærkt omtalte udkants-Danmark breder sig helt ind til hovedstadens forstæder. Det viser en undersøgelse, som Undervisningsministeriet netop har offentliggjort.  

Undersøgelsen opererer med tre kategorier af uddannelse: Ungdomsuddannelse, mindst én ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Og undersøgelsen centrerer sig om de unge, der afsluttede 9. klasse i 2008.

På toppen af listen over de 98 kommuner finder man i alle tre kategorier de nordsjællandske kommuner Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal, Furesø og Allerød, der alle er med i top-10. De jyske kommuner Silkeborg, Herning, Aalborg og Frederikshavn er også på top-10, men kun i de to af kategorierne.

Når det gælder videregående uddannelse er det kun Århus, der kan repræsentere Jylland. Dog er Fanø med, men det skyldes formentlig statistisk usikkerhed omkring den meget lille kommune.

Resten af kommunerne på top-10 i alle tre kategorier er nordsjællandske kommuner - ingen fra det øvrige Sjælland eller Fyn er med.

Listen er af forskerne opgjort som procentsatser for, hvor mange af denne årgang der vil have gennemført uddannelse i en af de tre kategorier om 25 år. Og der er tale om en fremskrivning, der bygger på, at de unge ikke ændrer adfærd og at uddannelsessystemet også fortsætter som hidtil.

På landsplan forventes knap 81 pct. af ungdomsårgang 2008 at opnå en ungdomsuddannelse, godt 84 pct. at opnå mindst en ungdomsuddannelse og knap 47 pct. en videregående uddannelse. Samtlige kommuner på top 10 listen ligger over landsgennemsnittet for de tre områder.

I bunden af listen over de 98 kommuner ser det anderledes ud. De to absolutte bundskrabere er Ishøj og Brøndby, der er henholdsvis nummer 98 og 97 i de to områder, mens en anden kommunen løber med laveste placering for videregående uddannelse. Det er Kalundborg, hvor kun 34,7 procent ventes at få en videregående uddannelse. Her er Ishøj nr. 97 og Brøndby nr. 95.  

I bunden - som nr. 93 - finder man København i opgørelsen over unge med en ungdomsuddannelse. Hovedstaden ligger med kun 75,3 i forhold til de 81 procent på landsplan.

For at få et mere præcist billede af, hvor ens egen kommune befinder sig, kan det anbefales at gå ind og se tallene i den såkaldte profilmodel. Det kan gøres via dette link:

Profilmodellen for kommunerne