Ikke kun vand og spildevand

Affald, el og varme kom med i Helsingørs nye forsyningsselskab - Forsyning Helsingør
17. MAJ 2010 13.51

HELSINGØR: Helsingør Kommune har samlet el, varme, vand, spildevand og affald i det nye selskab Forsyning Helsingør A/S.

- Det bliver en fordel for borgerne og virksomhederne, at Forsyning Helsingør kan sætte 100 procent fokus på skabe et veldrevent selskab, der leverer gode - og billige - løsninger til kunderne, siger Per Christensen (S), der er formand for bestyrelsen i selskabet og medlem af byrådet.

For at gøre det let for kunderne vil der kun være én indgang, én hjemmeside, ét telefonummer og på sigt også kun én regning.

- Vi skal skabe en effektiv drift med gode priser, men samtidig skal vi også sikre, at miljøet beskyttes. Vi skal særligt være på forkant i forhold til klimaudfordringerne f.eks. gennem vores arbejde med energirådgivning. Blandt andet skal CO2 -udledningerne ved produktionen af energi reduceres, energien i affaldet skal udnyttes bedst muligt, og vi skal sikre, at der også kan leveres godt drikkevand og håndteres affald, når klimaet forandrer sig, siger direktør Jacob Brønnum.

Forsyning Helsingør er etableret som selvstændigt selskab, fordi Folketinget i 2009 vedtog en vandsektorlov, der betyder, at vand og spildevand skal skilles ud fra de kommunale myndigheds-opgaver.

Byrådet i Helsingør har i den forbindelse besluttet, at el, varme og affald også skal drives i det nye selskab. Det giver nemlig god mening at have alle fem områder under ét tag. Der er penge at spare ved at drive de fem områder samlet, og der er faglig viden og inspiration at hente på tværs af de fem områder.

Forsyning Helsingør er et nyt selskab, der er etableret i 2010. Selskabet leverer el, varme og vand - og søger for, at spildevand og affald håndteres effektivt og miljørigtigt.
Det er målet at levere ydelser med høj kvalitet og samtidig give vores kunder en rigtig god service. Forsyning Helsingør skal også være en foregangsvirksomhed, der har fokus på miljø og innovation.

Selskabet er ejet af Helsingør Kommune og er derfor det lokale forsyningsselskab med stor nærhed til kommunens borgere og virksomheder. Kommunen er myndighed, mens Forsyning Helsingør er en driftsorganisation.

Forsyning Helsingør er etableret, fordi Folketinget har vedtaget en vandsektorlov, der betyder, at vand og spildevand skal skilles ud fra de kommunale myndighedsopgaver. Byrådet i Helsingør har besluttet, at affald, el og varme skal med over i det nye selskab, så forsyningsområderne fortsat drives samlet.

Nøgletal
Der er ansat 140 medarbejdere.
Hvert år omsætter selskabet for 435 mio.kr.

Kort om ydelserne
Selskabet har fem ydelser:
El - 130 millioner kiloWatt-timer til en god pris
Varmen - Billig og klimavenlig fjernvarme til 11.500 husstande
Vand - Godt og rent drikkevand til 57.000 indbyggere
Spildevand - Sikker håndtering af spildevand i Helsingør
Affald - Miljørigtig behandling af kommunens affald

Bestyrelsen
Bestyrelsen i selskabet består af følgende medlemmer fra byrådet i Helsingør: Per Christensen (S), formand, Jørgen Lysemose (SF), næstformand, Hans Andersen (V), Sten Kallenbach (K) og Per Slot (K).
Desuden tre medarbejderrepræsentanter: Christian H. Hansen, Dennis Knudsen og Peter Kjær Madsen.

Ledelsen i Forsyning Helsingør
Administrerende direktør Jacob Brønnum,
kunde- og administrationschef Lise Antonsen,
økonomichef Kim Asker Larsen,
elchef Jørgen Aalund Søholm,
varmechef Steffen Agger,
vandchef Kjeld Frederiksen,
spildevandchef Morten Timmermann og
affaldschef Peter Kjær Madsen.