Fortsat politisk uro om testcenter

Efter gårsdagens forhandlinger om placeringen af det omstridte testcenter for kæmpevindmøller besluttede Enhedslisten at forlade forhandlingerne - og håber nu resten af oppositionen vil følge efter

FOLKETINGET: Der er fortsat politisk ballade om placeringen at et stort vindmølletestcenter ved Østerild i Thisted kommune. To nye rapporter om to mulige alternative placeringer har ikke bragt den klarhed, oppositionen har ønsket, og regeringens håndtering af sagen vækker fortsat kritik.

I aftes besluttede Enhedslisten at forlade forhandlingerne med miljøminister Karen Ellemann (V) og de øvrige partier.

- Efter at miljøministeren gentagne gange havde afvist at gå ind i realitetsforhandlinger om alternative placeringer af det nationale testcenter for vindmøller til Østerild, valgte jeg at forlade forhandlingerne, siger Enhedslistens miljøordfører Per Clausen.  

- De øvrige partier - med undtagelse af Liberal Alliance - fortsætter nu forhandlingerne på det grundlag, at testcenteret skal placeres i Østerild. Det ønsker Enhedslisten imidlertid ikke at medvirke til.

- Dagens diskussioner af alternativer til Østerild understregede, at der eksisterer flere realistiske alternative muligheder til Østerild, men alle oppositionens forsøg på at komme i realitetsforhandlinger om disse, blev afvist af regeringen. Tilbage står vi med en løsning, som ødelægger naturen og er med til at undergrave vindmøllebranchens image, siger Per Clausen.

Miljøministeren mener, at også de to nye rapporter entydigt peger på Østrerild som eneste realistiske placering af det store  testcenter, der stiller høje krav til omgivelserne. Bl.a. derfor skal der fældes en meget stort areal fredsskov for at give de rette vindforhold.

Og det er det tungest vejende argument for modstanderne af Østerild som hjemsted for centret. Omvendt har forskere peget på, at den type nåleskov, der skal fældes, er meget fattig på dyre- og plantearter, og at det derfor vil være en gevinst for naturen, hvis skoven fældes og afløses af klitplantage. Men endnu har parterne ikke kunnet nå til enighed.

- Ansvaret for denne ulykkelige situation har regeringen, som lod langsommelighed afløse af hastværk, hvilket har ført lastværk i placeringen af testcenteret. Jeg håber at også resten af oppositionen vil nå frem til, at vi ikke kan tage et medansvar regeringens svigt i denne sag, slutter Per Clausen.

mou

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt