De unge flygter fra yderområderne

3. maj 2010, 8:47
Antallet af 18-29 årige bliver stadig mindre i udkantsdanmark. De unge vælger i højere grad at bosætte sig i Danmarks større byområder, hvor Frederiksberg har den største tilflytning

Der tegner sig et tydeligt billede af, at Danmarks udkantsområder i disse år oplever en fraflytning af de 18-29 årige. Med undtagelse af området omkring Esbjerg er der især en tendens til, at de unge søger fra Jyllands vestkyst til de større byer, Det viser seneste data bearbejdet af statistikservice.dk.

Billedet er det samme på henholdsvis Fyn og Sjælland, hvor yderområdernes yngre befolkning flytter væk. Landkortet nedenfor viser den relative nettotilflytning i Danmarks 98 kommuner i 2009.

Kommuner med en mørkerød skravering har oplevet den største fraflytning, hvorimod kommuner markeret med mørkegrøn farve har oplevet den største tilgang af 18-29 årige. De resterende områder, markeret med lys rød og lys grøn, har været præget af en relativ fraflytning på op til 6
pct.

Fra et geografisk perspektiv er det slående, at tilflytningen er begrænset til en meget lille del af danmarkskortet. Selv trekantsområdet affolkes af unge. Overordnet viser landkortet dog, at det er i de typiske udkantskommuner, som eksempelvis Ringkøbing-Skjern, Tønder og Lolland, hvor
fraflytningen mod de større byer er størst.

En mere nuanceret gennemgang af fraflytningsstatistikkerne giver et endnu tydeligere billede af tendensen i Danmark. Selvom Randers umiddelbart ligger i samme kategori som København og Århus skal det påpeges, at den kronjyske hovedstad kun lige akkurat opnåede en positiv tilflytning
svarende til 0,1 pct. af kommunens samlede antal af unge i aldersgruppen 18-29.

I praksis er udviklingen i Randers derfor lig med status quo. Til sammenligning oplevede Frederiksberg Kommune en relativ tilflytning på godt 10 pct. Landkortet viser derfor meget klart, at det er de klassiske uddannelseskommuner i Aalborg, Odense, Århus og København, som tiltrækker de unge.

Det generelle billede af at det primært er udkantsområderne,  som oplever en høj fraflytning, brydes af udviklingen i kommunerne nord for København. Hørsholm er med en fraflytningsgrad på godt 12 pct. det tydeligste eksempel på, at det ikke kun er Danmarks yderkommuner, som fravælges af de 18-29 årige.

Tendensen harmonerer dog med det overordnede billede af, at det især er områder med en høj koncentration af uddannelsescentre, som modtager de fleste 18-29 årige, hvorfor det må forventes at størsteparten af fraflytterne er uddannelsessøgende unge, som bosætter sig i Københavnsområdet.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt
Stillinger fra dkjob

Se alle aktuelle stillinger

Ritzau
Mest læste
Pressenævnet