Løftebrud at nedlægge arbejdspladser på Flådestation Korsør

På tværs af partiskel i Slagelse Byråd er der enighed om, at forligspartierne i Folketinget svigter et klokkeklart løfte om erstatningsarbejdspladser, hvis de vælger at lukke flådestationen
28. APR 2010 14.30

SLAGELSE: - Da Storebæltsforbindelsen åbnede i 1998, mistede Korsør 2000 arbejdspladser fra færgedriften. Der lå en bred politisk aftale om, at disse job skulle tilbage til området, blandt andet ved at udflytte statslige arbejdspladser fra Holmen til Flådestationen i Korsør. Jeg er meget spændt på, om politikerne vil holde deres løfte, eller om de vil svigte et lokalsamfund, der i forvejen er hårdt ramt af arbejdsløshed, siger Lis Tribler (S), borgmester i Slagelse Kommune.

Flådestation Korsør er med ca. 1400 ansatte en af Slagelse Kommunes allerstørste arbejdspladser. Hovedparten af de ansatte bor i området, og en lukning vil derfor kaste det vestsjællandske lokalsamfund ud i en uoverskuelig krise. Også mange håndværkere, butikker og underleverandører vil bukke under, hvis Flådestationen ikke længere holder området i gang. Det skriver Slagelse Kommune.

- En lukning er en katastrofe for Korsør og resten af Slagelse Kommune, der fik løfte om kompensation, da Storebæltsforbindelsen blev etableret. Det er helt uacceptabelt og dybt utroværdigt, hvis staten det ene årti gerne vil hjælpe et lokalsamfund, der ofrer arbejdspladser, for at vi alle sammen kan få en Storebæltsbro, og det næste årti lader området sejle sin egen sø. Sådan kan man ikke tillade sig at behandle en hel landsdel.

Sammen med de øvrige byrådspolitikere i Slagelse sender borgmesteren en kraftig appel til forligspartierne i Folketinget om ikke at følge forslaget fra Forsvaret om at nedlægge Flådestation Korsør og flytte aktiviteterne til Frederikshavn.

I den politiske aftale fra juni 1986 om etablering af den faste forbindelse over Storebælt hedder det blandt andet: 'De lokale beskæftigelsesmæssige overgangsproblemer vil især berøre Korsør Kommune. Ved udflytning af statslige arbejdspladser og ved disponeringen af de arealer, som bliver ledige ved færgefartens ophør, skal de lokale beskæftigelsesmæssige forhold tilgodeses'.

tj

 

 

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev