Skanderborg er 'Årets elevvenlige kommune'

Skoleelevernes landsorganisation - Danske Skoleelever - hædrer Skanderborg Kommune for at være i front i arbejdet for elevdemokrati og inddragelse af unge
22. APR 2010 23.31

SKANDERBORG: Prisen som Årets Elevvenlige Kommune går til Skanderborg, fordi kommunen har gjort særligt meget for at inddrage skoleelever i vigtige beslutningsprocesser om skoleliv og trivsel. Det skriver Skanderborg Kommune.

- Vi er enormt glade for, at der findes kommuner, der tør give eleverne reel indflydelse, og som selv tør gå nye veje for demokratiet. Skanderborg er en foregangskommune på det område og bør være en inspiration for andre kommuner, siger formand for Danske Skoleelever, Troels Boldt Rømer.

Borgmester Jørgen Gaarde (S), glæder sig over prisen - ikke mindst fordi det er landets elevråd, der står bag.

- Jeg synes, vi har noget at være stolte over på skoleområdet i Skanderborg. Vi har gjort meget for at involvere skolernes ældste elever bl.a. i udarbejdelsen af en ny ungdomspolitik, og jeg superglad for, at vi får anerkendelsen fra eleverne selv.

Jørgen Gaarde tilføjer, at elever fra folkeskolernes ældste klasser og fra kommunens ungdomsuddannelser har bidraget med knap 600 ideer og kommentarer. Alle er afleveret på kommunens virtuelle idéplatform www.ideoffensiv.dk. Siden er der arbejdet videre med dem, og flere af idéerne er nu en del af Skanderborg Kommunes Ungdomspolitik.

Lige nu er Undervisnings- og Børneudvalget i gang med at revidere Undervisningspolitikken - også her får eleverne mulighed for at komme med ideer på www.ideoffensive.dk

Eleverne i Skanderborg Kommune har også fået indflydelse på deres hverdag gennem det fælles tværgående elevråd, der er nedsat med elevrepræsentanter fra alle folkeskoler i kommunen. Rådet skal bl.a. høres i alle væsentlige beslutninger på skoleområdet.
For at kvalificere elevrådsarbejdet er der er stablet et uddannelsesforløb på benene for de lærere, der arbejder med elevrådene. Desuden har samtlige elevrådsmedlemmer har været på introduktionskursus for at lære mere om elevrådsarbejdet.

 

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev