- Jeg bremser ikke begravelser i skoven

- Gravpladser i Danmark bestyres enten af folkekirken eller af kommunen. Jeg har derfor gennem den sidste tid drøftet mulighederne for en kommunal urnegravplads med Frederikshavn Kommune
29. MAR 2010 14.17

- Jeg bremser ikke begravelser i skoven, sådan som Kristeligt Dagblad anfører i en artikel i dag, den 29. marts.

Det fastslår kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V).

- Gravpladser i Danmark bestyres enten af folkekirken eller af kommunen. Jeg har derfor gennem den sidste tid drøftet mulighederne for en kommunal urnegravplads med Frederikshavn Kommune.

Foreningen Løvfald er ikke part i denne sag, og foreningens kritik skyder efter min mening over målet.

- Som det ses af mine breve til Frederikshavn kommune, har jeg flere gange vejledt kommunen om lovens krav for en kommunal urnegravplads. Jeg afventer fortsat, at kommunen fremsender udkast til den vedtægt, som Kirkeministeriet skal godkende.

Læs ministerens breve

tj