Hillerød overskrider budget

Hillerød skal finde 77 millioner kr. - til specialundervisning, anbringelser og dyre enkeltsager
KORT NYT23. MAR 2010 13.30

HILLERØD: Politikerne skal stoppe en udvikling, der vil give et minus på 77 millioner kroner ved årets udgang, hvis intet gøres, skriver Hillerød-Posten.

Budgettet i 2010 ser ud til at blive overskredet med 39 millioner.

Det er øgede udgifter til specialundervisning, anbringelser og dyre enkeltsager, der giver det store minus på området.

Politikerne har reelt kun to arbejdsredskaber, effektiviseringer og serviceforringelser. Budgetproblemerne betyder, at et stort politisk ønske er rykket længere væk: At hæve timetallet.

 

ka