Hjertepakker godt fra start - trods pres på kapaciteten

Danske Regioner er klar med den første statusrapport om pakkeforløb for de fire alvorligste hjertesygdomme
23. MAR 2010 12.01

Den 1. januar 2010 indførte regionerne pakkeforløb på hjerteområdet.

Regionerne opfylder samlet set de målsætninger om hurtige patientforløb, der er opstillet i de såkaldte pakkeforløb. Det viser den nye statusopgørelse fra regionerne, oplyser Danske regioner.

Her blot et par måneder efter at hjertepakkerne er trådt i kraft, tegner opgørelsen et tilfredsstillende billede af implementeringen af pakkeforløb for fire alvorlige sygdomme på hjerteområdet:

  •   Hjerteklapsygdom
  •   Hjertesvigt
  •   Stabil angina pectoris
  •   Ustabil angina pectoris

Det er et positivt resultat set i lyset af, at udredningskapaciteten mange steder er presset.

Den gode start er opnået ved, at sygehusene har haft markant fokus på optimering af arbejdsgange og forbedret planlægning. Det er dog i høj grad også et resultat af, at personalet på afdelingerne har ydet en meget målrettet og hårdtarbejdende indsats.

Den nye statusrapport viser dog også, at kapaciteten mange steder er presset. Det gælder særligt den indledende udredning af patienterne. I den forbindelse arbejder regioner og sygehuse fortsat med blandt andet forbedring af arbejdsgange og udvidelse af ambulatoriernes åbningstid.

Øget pres på kapaciteten
Statusopgørelsen er lavet på et meget tidligt tidspunkt i forhold til implementeringen af hjertepakkerne. I den kommende tid forventer regionerne, at antallet af henvisninger til pakkeforløbene vil vokse, idet kendskabet til ordningen øges. Dette vil formodentlig betyde, at presset på kapaciteten øges yderligere.

Ulla Astman (S), formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, udtrykker tilfredshed med denne første statusrapport:

- Med indførslen af pakkeforløbene på hjerteområdet kan vi nu tilbyde hjertepatienterne hurtige og veltilrettelagte forløb, som sikrer, at undersøgelse, behandling og rehabilitering foregår i fastlagte rammer. Det er meget glædeligt, at det i en tid med pres på sygehusene er lykkedes regionerne at komme så godt i gang med pakkerne. Det kan kun lade sig gøre takket være dygtigt og engageret personale rundt omkring på sygehusene.