DONG dropper medforbrænding af affald - men hvad med miljøet?

KRONIK Det må da være bedre at brænde affald af til fremstilling af el og overskudvarme frem for at fortsætte med et stort kulforbrug, skriver Svend-Erik Hermansen (S), der nu stiller spørgsmålstegn ved Hovedstadens energi- og affaldsplan

Af Svend-Erik Hermansen

Igennem længere tid har byrådet i Høje-Taastrup haft en sag til behandling om byggeri af et nyt større affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Socialdemokraterne har krævet dokumentation for behovet for byggeri af anlægget bl.a. ud fra mulighederne for såkaldt medforbrænding af affald - udover biomasse - på f.eks. kulkraftværket i Avedøre.

Derudover har væsentlige spørgsmål været, om kommunen ønsker et anlæg, der giver store trafikale problemer, og om det realistiske behov for denne store udbygning af forbrændingskapaciteten i hovedstadsområdet.

Vi stiller derfor spørgsmål til hele beslutningsgrundlaget, nemlig omkring behovet for et nyt affaldsforbrændingsanlæg på 290.000 tons på den københavnske vestegn - også ud fra Amagerforbrændings planer om en overkapacitet på 170.000 tons affald, og ikke mindst ud fra den indtil nu uafklarede mulighed for medforbrænding på Avedøreværkerne for at bremse anvendelse af kul, som i dag bruges som kilde til produktion af el og varme frem for en fremtid med biomasse, kul og affald.

En undersøgelse klargør nu helt overraskende, at DONG uvist af hvilken grund netop har stoppet udviklingsarbejdet med medforbrænding, hvor man kunne brænde affald sammen med kul på de store kraftværker.

Tilbage i 2006 begyndte DONG at analysere, hvordan man kunne etablere medforbrænding af affald på kulfyrede værker i Danmark.

Formålet var at erstatte kul i et vist omfang med affald for at reducere CO2-udledningen. Samtidig så det ud til, at der kunne skabes en god forretning (!).

Endelig ville det samfundsøkonomisk være en bedre idé at løse den forventede mangel på forbrændingskapacitet på denne måde frem for at bygge nye traditionelle anlæg til affaldsforbrænding.

Lige nu fortæller DONG, at man har øget ambitionerne (!) om CO2-neutral energiproduktion ved at stoppe udviklingsarbejdet omkring medforbrænding.

Planen er derfor nu, at den termiske energiproduktion i højere grad skal være baseret på biomasse frem for kul - og det er jo fint nok.

Ændringen af DONGs strategi fra kulfyring til fokus på CO2-neutral energiproduktion betyder, at medforbrænding af affald ikke længere er et relevant udviklingsområde for DONG, da man 'kun' kan erstatte 5-10 pct. af kullene med affald.

Det har derfor en begrænset effekt på CO2-udledningen efter DONGs opfattelse. At etablere medforbrænding af affald på de kulfyrede kraftværker, som jo vil eksistere i en længere årrække, giver åbenbart heller ingen mening for DONG.

Forbruget af kul ville hverken blive stort eller stabilt nok til at udnytte de affaldsmængder, der er nødvendige for at opnå tilstrækkeligt fordelagtige priser (!) på den type affald, der bruges til medforbrænding.

Hvad med miljøet?
Desuden ville området heller ikke blive stort nok til at kunne opbygge og vedligeholde de nødvendige tekniske kompetencer, hævdes det.

Det er altså alene økonomien, der åbenbart skal styre denne store del af miljøpåvirkningen i Danmark....?

Endelig fortæller DONG, at der på grund af finanskrisen er stor overkapacitet i affaldsforbrændingssektoren i Danmark, som har stor indvirkning på såvel muligheden for at skaffe affaldet som på prisen.

Som konsekvens af den ændrede strategi stopper DONG udviklingsarbejdet i retning af at etablere medforbrændingsanlæg på kulkraftværkerne.

Umiddelbart kan det undre, at DONG tager så drastiske beslutninger tilsyneladende alene af økonomiske årsager: Det må da være bedre at brænde affald af til fremstilling af el og overskudvarme frem for at fortsætte med et stort kulforbrug.

'Kapitaliseringen' af DONG gik måske lidt for hurtigt...........?


Svend-Erik Hermansen (S), byrådsmedlem i Høje-Taastrup