Holbæk har nu fundet syv ud af 14 nye chefer

Syv ud af i alt 14 stillinger på det nye chefniveau - besættes med interne, velkvalificerede kandidater, og nu skal der ansættes syv nye udefra
17. MAR 2010 11.06

HOLBÆK: Under forudsætning af byrådets godkendelse er en række nye chefer på vej til organisationen.

- En struktur der betyder en mere robust og fagligt stærk organisation, der kan sikre udvikling og effektivisering; ikke mindst af de mange opgaver, der retter sig mod brugerne af den kommunale service, forklarer kommunaldirektør Hans Søie og fortsætter:

- Det er i den sammenhæng en forudsætning, at vi nu rekrutterer nogle nye chefer, nogle nye ledere og nogle nye specialister. Vi lægger op til en organisation med et nyt chefniveau, fordi det er forudsætningen for på én gang at fastholde kompetent ledelse på de enkelte skoler, sociale institutioner og decentrale enheder, samtidig med at vi styrker den overordnede strategiske ledelse.

De nye chefer

Mens størsteparten af de hidtige 80 chefer bliver ledere i den nye organisation, er der i to tilfælde lavet andre individuelle aftaler. Men syv - af i alt 14 stillinger på det nye chefniveau -
besættes med interne, velkvalificerede kandidater. Det drejer sig om:

 • Sundhedschef: Felone Munck, der hidtil har været chef for HR og Personale
 • Kulturchef: Brian Worm Ahlquist der hidtil har været chefkonsulent i Analyseafdelingen, hvor han har arbejdet med kulturområdet
 • Teknik- & miljøchef: Jeppe Søndergaard der fortsætter på posten, men med et udvidet ansvarsområde
 • Sekretariats- og pressechef: Claus Westergaard der hidtil har været kommunikationschef
 • Analysechef: Julie Becher der fortsætter på posten, men med et udvidet ansvarsområde
 • Chef for Organisationsservice: Ole Lollike der hidtil har været Borgerservicechef
 • Chef for Jobcenter Holbæk: Kasper Deleuran Kyed, der fortsætter uændret


Det betyder at følgende syv chefstillinger slås op eksternt:

 • Chef for almene tilbud til børn og unge
 • Chef for særlige tilbud til børn og unge
 • Socialchef
 • Ældrechef
 • Plan & bygchef
 • Økonomichef
 • Borgerservicechef


KLK bistår ekstern rekruttering

- Og i forhold til de syv nye chefer går vi nu i gang med at etablere ansættelsesudvalg og søge efter disse. Dette med bistand fra KL's Konsulentvirksomhed (KLK), som blandt andet vil bistå med udarbejdelse af jobprofiler samt test og jobsamtaler, forklarer Hans Søie.

- På denne baggrund forventer vi, at alle 14 chefer vil være på plads i den nye organisationsstruktur senest den 1. august i år. Umiddelbart efter sommerferien når vi således endnu en milepæl i denne forandringsproces. En forandring, hvor vi investerer et tocifret millionbeløb, som fra 2012 skal finansieres fuldt ud gennem effektiviseringer.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt