Acceptér at alle elever gør deres bedste

Faaborg-Midtfyns lærere og pædagoger skal nu bruge model, der går ud på, at det ikke er lokaler, materialer eller ressourcer, der betyder mest for den enkelte elevs læring. Det er derimod elevens relation til læreren
17. MAR 2010 10.56

FAABORG-MIDTFYN: I dag 17. marts lyder startskuddet for indføring af læringsmiljø og pædagogisk analyse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Samtlige lærere og pædagoger på kommunens 17 skoler er inviteret til et pædagogisk arrangement som optakt til, at alle skoler efter sommerferien tager fat på et treårigt udviklingsprojekt, hvor lærerne bliver efteruddannet i den såkaldte LP-metode via e-læring, hvilket vil sige, at de følger et uddannelsesforløb over internettet.

- En er målsætningerne i vores skolepolitik er, at vi tager afsæt i det, der virker, siger undervisningschef Tonni Leicht Jørgensen.

- Derfor er brugen af LP-modellen meget central for vores udvikling af skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi arbejder for, at flest mulige af vores elever gennemfører en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det kan vi blandt andet opnå, hvis de gennem deres skolegang har oplevet deres skole, som et sted, hvor de kunne lide at være. Det vil give dem tryghed til at søge videre i undervisningssystemet.

Med det store fælles udviklingsforløb ønsker skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune at få skabt et fælles sprog og en referenceramme. Et sprog og en tilgang på tværs af skoler, PPR og undervisningssekretariat, der sikrer, at alle hele tiden er tunet ind på, hvordan man skaber de bedste læringsmiljøer for eleverne og de bedst mulige undervisningsmiljøer for de ansatte.

Når man tager udgangspunkt i LP-modellen, accepterer man, at alle gør deres bedste ud fra deres egen opfattelse af virkeligheden. Det er den opfattelse, der ligger til grund for ens handlinger. Forskningen bag modellen viser, at det ikke er lokaler, materialer eller ressourcer, der betyder mest for den enkelte elevs læring. Det er derimod elevens relation til læreren.

- LP-modellen er en tilgang, som holder fokus på de muligheder, vi som professionelle har for at styrke elevernes udbytte af undervisningen, og samtidig understøtter den de forskellige faggruppers faglige udvikling, siger Tonni Leicht Jørgensen.

Kunsten at fokusere på de ting, du kan gøre noget ved
Grundlaget for arbejdet med LP-modellen er systemteorien. I stedet for at fokusere på det enkelte individ, kigger man på relationer mellem mennesker, hvilken sammenhæng tingene foregår i - og hvilke handle- og forståelsesmuligheder denne forståelse giver lærere og pædagoger, når de skal arbejde med læringsmiljøet i klasserne.

Helt centralt i brugen af LP-modellen er, at lærere og pædagoger skal holde fokus på de faktorer, de har indflydelse på. Dermed skal de koncentrere deres kræfter om ting, som de har mulighed for at påvirke. Det kan være læringsmiljø, klasseledelse, differentiering, samarbejde i teamet, samarbejde med forældre osv. De skal lade være med at bruge deres energi på ting, de alligevel ikke kan gøre noget ved.

- Udviklingsprojektet med læringsmiljø og pædagogisk analyse tager tre år, siger Tonni Leicht Jørgensen. Og det er helt bevidst en lang proces. Det tager nemlig tid at ændre en kultur - og det er arbejdet med LP-modellen i høj grad et spørgsmål om. Vi skal lære at arbejde sammen på en ny måde. Vi skal lære, hvordan vi kan holde fokus på de ting, vi kan gøre noget ved. Det er ikke noget man kan gøre fra den ene dag til en anden.

Udvikling på tværs af faggrænser
- Skoleområdets arbejde med implementering af læringsmiljø og pædagogisk analyse er et rigtig godt eksempel på, at vi i Faaborg-Midtfyn gerne vil arbejde på tværs. Godt nok finder udviklingsprojektet sted inden for skoleområdet, men det går på tværs af faggrænser, idet det involverer såvel lærere som pædagoger. Udviklingen går på tværs af geografien i kommunen og på tværs af de enkelte institutioner, da alle skoler er med.

 

 

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt