Århus hyrede polske fuskere

Polakker fældede træer for kommunen til langt under mindstelønnen
KORT NYT17. MAR 2010 10.40

ÅRHUS: Kommunens egne skovarbejdere havde opdaget, at det polske firma slet ikke levede op til kravene til sikkerhed og miljørigtig skovhugst. End ikke sikkerheden for skovens øvrige brugere blev der taget hensyn til. Der var ingen advarsler, når firmaet fældede træer nær stier og andre befærdede steder i skoven, skriver Århus Stiftstidende.

Lønnen var også - viste det sig - langt under den danske mindsteløn. Til gengæld var kvaliteten af arbejdet heller ikke helt på højde med dansk standard.

Afdelingschef for grønne områder, Kim Gulvad Svendsen beklager, at afdelingen ikke har haft styr på, om firmaet lever op til de mange krav, kommunen stiller til sine underentreprenører.

- De har snydt os og overtrådt alle aftaler, så snart vi vendte ryggen til. Og så er det slut med at arbejde for os, siger Kim Gulvad Svendsen, der nu vil skærpe kontrollen med de underentreprenører, der arbejder for kommunen.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt