KL: - Spild af alles tid, Støjberg

KL protesterer over for beskæftigelsesministeren mod ny samtalemodel for sygemeldte: - Den betyder flere samtaler med syge, der ikke har brug for det
17. MAR 2010 9.44

KL har sendt et brev til beskæftigelsesministeren med en hård kritik af en ny model for samtalekontrol af sygemeldte.

Den nye samtalekontrol harmonerer ikke med målet om en effektiv offentlig sektor. Oveni kommer, at borgerne med rette vil opfatte modellen som unødvendigt bureaukrati, lyder det fra KL, der finder det helt uforståeligt, at regeringen nu kommer med en model, der betyder, at fx en kræftpatient, der delvist kan passe sit arbejde, fremover skal til samtale hver måned i jobcentret i stedet som nu hvert kvartal.

- Der er tale om borgere, der er i langvarige behandlingsforløb. Ingen af disse borgere vil kunne 'raskmeldes' tidligere, idet der er tale om borgere med alvorlige lidelser såsom kræft, hjerneblødning mv. Når de under deres behandlingsforløb delvist genoptager arbejdet, handler det om, at de har en god tilknytning til arbejdspladsen, skriver KL i brevet.

'Det er KL's vurdering, at ændringen vil betyde 100.000 flere personlige samtaler om året. Det er en forkert udnyttelse af jobcentret ressourcer, og må forventes at blive oplevet som meningsløst af de berørte borgere, som i forvejen befinder sig i en udsat situation', hedder det videre i brevet.

Den konkrete model, som Beskæftigelsesministeriet nu påtænker at implementere, fører efter KL's opfattelse ikke til forenkling, men derimod til yderligere forvikling.

KL har tidligere udførligt redegjort for denne kritik i sit høringssvar til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Men styrelsen fastholder sine planer. Derfor har KL sendt protestbrevet til ministeren, hvor KL stærkt opfordrer til, at den nye model ikke tages i brug før, at der er fundet en tilfredsstillende løsning på problematikken omkring de sygemeldte.

ka

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt