Dårligt ledede møder æder mindst 14 arbejdsdage om året

Det viser en undersøgelse foretaget at konsulentfirmaet Teglkamp & Co. Der er et stort potentiale ved effektivisering af møder, for mange bruger flere end 10 timer om ugen på dem
Mange mødedeltagere ville kunne spare 14 arbejdsdage eller mere om året ved at deltage i mere effektivt drevne møder. Det oplyser konsulentfirmaet.

Vi bruger rigtig meget tid på at gå til møder. Lige knapt halvdelen af deltagerne i Teglkamp & Cos undersøgelse bruger flere end 10 timer om ugen på at gå til møder. Med så stort tidsforbrug på møder er det vigtigt, at møderne også opleves som gode og effektive. Dette er langt fra altid tilfældet. Faktisk går mere end hver 3. fra mødet med en dårlig oplevelse af mødet.

Af øvrige konklusioner fra undersøgelsen kan nævnes:
  • Over halvdelen oplever at mødedeltagerne møder uforberedt op til møderne
  • Mødeledelsen er afgørende for mødernes kvalitet.
  • 4 ud af 10 oplever, at der oftest udøves dårlig mødeledelse

Dårlig mødeledelse betyder ofte også at:
- Materiale til mødet sendes for sent ud og er ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet
- Deltagerne møder ikke til tiden
- Deltagerne møder uforberedteDagsorden følges ikke
- Møderne strækker sig oftest ud over den fastsatte tid
- Mødedeltagerne går fra mødet i mere eller mindre frustreret tilstand.

Knapt halvdelen af møderne bliver aldrig evalueret, men evaluering af møderne giver bonus. Det højner kvaliteten og 3 ud af 4 mødedeltager går fra mødet med en positiv oplevelse.

Susanne Teglkamp, direktør i konsulentfirmaet Teglkamp & Co. - og iøvrigt tidligere kommunaldirektør , siger:

- Undersøgelsen viser, at der er et stort effektiviseringspotentiale i mange møder. Lad os derfor lave et lille tankeeksperiment. Det er ikke urealistisk, at en opstramning af møderne og mødeledelsen ville kunne afkorte de fleste møder med 25%. Lad os sige, at man i gennemsnit bruger 10 timer om ugen på at sidde i diverse møder. En reduktion af mødetiden vil således give en besparelse på 2½ time om ugen svarende til ca. 14 arbejdsdage på årsbasis for hver enkelt mødedeltager.

- 4 ud af 10 peger på dårlig mødeledelse. Der er alt alt for mange dårlige mødeledere. Mødelederen har en afgørende betydning for mødets kvalitet og ikke mindst effektivitet. Der er masser af kurser i effektiv mødeledelse, og der kan man jo starte, hvis ikke man kan teknikken. Men det er ikke i sig selv tilstrækkeligt.

- God mødeledelse kræver også tilstedeværelsen af en række personlige kompetencer, hvor jeg særligt vil fremhæve et godt overblik, at kunne skære igennem når det er nødvendigt, at kunne involvere og engagere mødedeltagerne, at tage ansvaret for mødeledelsen på sig uden dermed at fylde det hele og tage al taletiden. Fravær af disse egenskaber er lige før, det bør diskvalificere én som mødeleder, siger Susanne Teglkamp. 

-  Undersøgelsen viser, at det kan svare sig at evaluere sine møder en gang imellem. Både mødekvaliteten og ikke mindst deltagernes positive oplevelse af møderne øges betragteligt. Så hermed en opfordring til alle mødeledere til med jævne mellemrum at sætte evaluering af møderne på dagsordenen, slutter Susanne Teglkamp.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt