Rudersdal får både tærsk og ros

Gode karakterer til Rudersdal Kommunes administration af sygedagpenge-området og dårlige til problematisk administration af rådighedsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere. Det viser to nye rapporter
16. MAR 2010 13.47

RUDERSDAL: I december 2009 gennemførte Arbejdsdirektoratet tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne på kontant- og starthjælpsområdet i 1. kvartal 2009.

Arbejdsdirektoratet har lavet stikprøver ud fra 25 tilfældige sager, og det viser sig, at kommunen har truffet en forkert afgørelse i 11. Det er uacceptabelt, finder Direktoratet. Fejlene vedrørte manglende standsning af hjælpen, manglende fradrag i hjælpen eller fradrag i hjælpen uden lovhjemmel.

- Det er ikke vores normale standard, for ved tidligere kontroller har vi fået at vide, at sagsbehandlingen var tilfredsstillende. Så nu er vi straks gået i gang med at løse problemerne, siger Søren Hyldgaard (V), som er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

- Vi har iværksat en stram handlingsplan for, hvordan vi retter op på problemerne. Ledelsen har skærpet fokus på området, hvilket blandt andet betyder, at vi er ekstra opmærksomme på, at medarbejderne i Beskæftigelsesområdet løbende får den nødvendige undervisning og instruktion, når der sker ændringer i lovgivning og regler, forklarer Søren Hyldgaard.

Hver eneste måned foretager lederne stikprøvekontroller, hvor de gennemgår udvalgte sager grundigt med sagsbehandlerne og drøfter eventuelle fejl og mangler. Herudover er man begyndt på analyser af arbejdsgange, der skal sikre endnu højere effektivitet og kvalitet i arbejdet.  Og it-systemet er blevet tilpasset, så det svarer bedre til det faktiske arbejde. Endelig er der strammet op på procedurerne for Jobcentrets kontrol af, om ledige borgere har oprettet et CV på Jobnet, som de skal.

I 2008 fremlagde Rudersdal Kommunes eksterne revisorer en temarevision af kommunens administration af sygedagpengeområdet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen gav i december 2009 en tilbagemelding på kommunernes samlede præstation på området. Konklusionen er, at niveauet på landsplan langt fra er tilfredsstillende. Rudersdal Kommune får dog ingen anmærkninger.

- Vi kan kun glæde os over de gode resultater inden for sygedagpenge- administrationen. Der er ingen tvivl om, at de skyldes en målrettet indsats på Beskæftigelsesområdet, hvor vi løbende evaluerer arbejdet, tager fat på eventuelle problemer og retter ind straks derefter, siger Søren Hyldgaard.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt