Tager fat på kæmpe ledelsesudfordring i kommunerne

KL sætter i samarbejde med kommunerne fokus på kompetent lederskab, ledertalentspotting og -rekruttering i ny samlet politik for kommunal ledelse
16. MAR 2010 9.12

Kommunerne vil i de kommende år stå over for en massiv afgang af erfarne og dygtige kommunale ledere. Det sætter den borgernære velfærd under pres.

Mere end en tredjedel af de kommunale ledere er fyldt 55 år og siger derfor farvel til arbejdsmarkedet i løbet af få år. Det efterlader kommunerne med en kæmpe udfordring i forhold til at rekruttere og uddanne tilstrækkeligt mange kompetente ledere til hele den borgernære velfærdsservice som daginstitutioner, folkeskoler og ældrecentre, skriver KL.


- Dygtige og kompetente ledere er helt afgørende for, at kommunerne kan levere velfærdsydelser af høj kvalitet til borgerne på en effektiv måde, siger Søren Thorup, afdelingschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Lederne og servicen
Dette er danskerne enige i. Mere end to ud af tre danskere bakker i en ny undersøgelse, gennemført af YouGovZapera, op om, at lederne spiller en rolle for den service, borgerne modtager i skolerne, børnehaverne og i ældreplejen. Heldigvis viser undersøgelser også, at et tilstrækkeligt stort antal medarbejdere i kommunerne har lyst og ambitioner om at blive ledere. Der skal dog en målrettet indsats til for at sikre de rigtige talenter - både rekrutterings- og uddannelsesmæssigt.

- Ledelse er et særligt håndværk, der kun kan mestres ved, at personlige og faglige kompetencer er rigtigt sammensat. Og med de store krav, der stilles til de kommunale ledere, er det desværre ikke alle, som har de forudsætninger, der skal til. 

Politik for kommunal ledelse
KL har derfor i samarbejde med en række kommunaldirektører formuleret en samlet politik for kommunal ledelse. Politikken opstiller visionen om den kompetente leder, som beskriver en række træk, som den enkelte leder skal stræbe efter for at blive en bedre leder.

Samtidig opstiller politikken fire hovedopgaver, som KL og kommunerne i samarbejde skal fokusere på i de kommende år. Politikken indeholder en vision om den kompetente leder, som opstiller syv kendetegn, som lederen skal stræbe efter og fire hovedopgaver, som KL og kommune i samarbejde skal fokusere på:

  • Massiv og konsekvent kompetenceudvikling af de kommunale ledere
  • Målrettet indsats for ledertalentspotting, ledertalentudvikling og lederrekruttering
  • Gennemførsel af projekter, partnerskaber og samarbejder til støtte for organisations- og ledelsesudvikling med fokus på effekten på ledelseskvaliteten i kommunerne
  • Øget fokus på vilkårene for ledelse i kommunerne

- Med en samlet politik for kommunal ledelse har vi nu et langt bedre grundlag for at takle den meget store udfordring, som kommunerne står overfor på ledelsesområdet. Vi skal sætte fokus på at uddanne og udvikle vores nuværende ledere og blive langt bedre til at spotte og rekruttere de næste ledere, vurderer Søren Thorup.

Den kompetente leder - KL's politik for kommunal ledelse kan findes på www.kl.dk/denkompetenteleder

Om YouGov Zapera's måling:
Spørgsmålet fra undersøgelsen lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Kommunens ledere (skolechefen, skolelederen, SFO-lederen etc.) spiller en rolle for den service, som skolerne, børnehaverne og ældreplejen leverer i din kommune?

Svarene er følgende:
Uenig: 7 pct.
Hverken enig eller uenig: 13 pct.
Enig: 68 pct.
Ved ikke: 12 pct.

Målingen er gennemført af YouGov Zapera i perioden 11.-15. marts 2010. Målingen er gennemført af 1001 danskere i alderen 15-75 år.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt