KL: Der skal styr på de specialiserede socialudgifter

- Hvis de nuværende stigninger fortsætter, vil kommunerne i 2016 bruge flere penge på specialundervisning og udsatte børn og unge, end vi bruger på hele folkeskolen. Det er uholdbart, siger KL's formand Erik Fabrin (V)

KL's formand Erik Fabrin betegner det som chokerende, at nyhedsbrevet Momentum i dag kan dokumentere, at kommunernes udgifter til specialundervisning og udsatte børn og unge de sidste to år er steget med henholdsvis 18 og 11 procent - og at udgifterne til handicappede og udsatte voksne er steget med fem procent, skriver KL.

I samme periode har der været et fald i udgifterne målt pr. borger på både folkeskolen og ældreområdet, mens udgifterne til pasning af 0-5 årige har været uændrede.

- Der er ingen vej uden om, at vi i kommunerne får bedre styr på de specialiserede socialudgifter, sådan som KL og regeringen har aftalt, at vi skal bestræbe os på, siger Erik Fabrin (V).

- I debatten er der mange aktører, der hævder, at man hverken kan eller skal gøre noget for at bremse de specialiserede udgifter. Jeg er helt uenig. Kommunen har en udstrakt frihed til inden for lovens rammer at fastlægge et bestemt serviceniveau på de enkelte områder.

- Og for at undgå enhver misforståelse: Økonomi må naturligvis ikke afgøre, om fx et barn skal anbringes uden for hjemmet, eller om en elev visiteres til specialundervisning. Men det ændrer ikke ved, at de specialiserede områder kan prioriteres og styres af kommunalbestyrelsen ligesom alle andre kommunale opgaver. Og det er langt fra givet, at det i enhver situation er det dyreste tilbud, der er det bedste.

ka

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt