Juridisk uklart hvornår gaver er bestikkelse

GOD ADFÆRD KL-juristerne måtte tilbage til 1983 for at finde en decideret bestikkelsessag. Her idømte landsretten en rådmand i Aalborg fire års fængsel. Men retsstillingen på området er ikke helt klar
16. MAR 2010 6.19

Af Knud Abildtrup

HEDENSTED: KL's jurister har netop vurderet, at der ikke er tale om bestikkelse i sagen, hvor KMD i juni gav - og Hedensteds kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller - modtog - en koncertbillet til en AC/DC-koncert og tilhørende overnatning.

At tage imod gaven var derimod brud på god adfærd - hvilket topchefen nu har erkendt.

Juristerne skulle nogle år tilbage for at finde en rendyrket bestikkelses-sag - 'Ålborg-sagen' fra 1983, hvor en rådmand og nogle ansatte i kommunens varmeforsyning blev straffet for modtagelse af bestikkelse fra en entreprenør, hvis selskab hovedsageligt udførte arbejder for kommunens forsyning med fjernvarme, vand og gas.

De gaver, som de pågældende havde modtaget fra entreprenøren over en årrække, havde en værdi i størrelsesordenen fra ca. 17.000 kr. og op til 178.000 kr., fremgår det af KL-redegørelsen.

Rådmanden fik en straf på fire års fængsel, medens de ansatte i varmeforsyningen fik straffe fra 60 dages fængsel og op til 1 års fængsel.

I kølvandet på dommen blev det i den juridiske litteratur diskuteret, om der kun kan dømmes for bestikkelse, hvis bestikkelsen har haft en effekt, altså at det har influeret på den ansattes tjenesteudøvelse, at han har fået en gave.

I § 122 er det et krav, at den der bestikker, skal gøre det for at formå den offentligt ansatte til at gøre noget eller undlade at gøre noget i tjenesten.

I § 144 er der ikke det tilsvarende krav, idet bestemmelsen alene konstaterer, at 'den, der .... uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes ....'

Retsstillingen er ikke ganske klar. Hvor en sammenhæng mellem gavegivningen og den tjenstlige udøvelse kan påvises er sagen klar, men det må ligeledes antages, at som § 144 er formuleret, vil der i visse tilfælde kunne statueres en overtrædelse af bestemmelsen, hvis den offentligt ansatte modtager en gave, som må anses for uberettiget, uden at der dermed er tale om bestikkelse i klassisk forstand.

Juristerne lægger iøvrigt vægt på, at det i sig selv ikke har nogen betydning, at KMD først gav Jesper Thyrring Møller gaven et halvt år efter indgåelsen af kontrakten omkring KMD Opus.

Derimod vurderes, at gavens 'ikke overvældende størrelse' er medvirkende til vurderingen af, at der ikke er tale om bestikkelse.

Juristerne nævner i redegørelsen også den sag fra 2007, hvor fire sosuere fra Høje-Taastrup alle fire valgte at tage imod en arv - 20.000 kr. til hver - fra en borger, de havde passet. Alle fire blev efterfølgende fyret, FOA indberettede sagen, og kommunen fik medhold i, at fyringen var berettiget.

Netop i den sag henviste landsdommeren til den nye vejledning om 'God adfærd i det offentlige' fra 2007, som hermed blev en del af dansk retspraksis.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt