AC/DC-sag: Ikke bestikkelse - men i strid med god adfærd

GOD ADFÆRD - Jeg skulle ikke have taget til den koncert, siger kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller fra Hedensted. KL's jurister har vurderet hans deltagelse i et KMD-kundearrangement med gratis koncert
15. MAR 2010 14.04

HEDENSTED: KLs juridiske kontor har nu vurderet kommunaldirektørens deltagelse i et KMD kundearrangement med efterfølgende gratis koncert, oplyser kommunen.

Fra KLs konklusion lyder:

'Sammenfattende er det konsulenternes opfattelse, at der ikke er belæg for at antage, at kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller har modtaget bestikkelse ved at tage imod en gave fra KMD i form af en koncertbillet og en hotelovernatning.

Det er imidlertid samtidig konsulenternes opfattelse, at Jesper Thyrring Møller handlede i strid med god adfærd ved at tage imod den omtalte gave, idet han dermed bragte sig i en situation, hvor der kunne sættes spørgsmålstegn ved hans upartiskhed i forbindelse med kontraktforhandlinger med KMD. Jesper Thyrring Møller skulle derfor have sagt nej tak til den tilbudte gave.'

Dermed bekræfter juristerne Hedensted Kommunes gentagne udmeldinger om, at kommunaldirektøren ikke burde have taget imod gaven, men at der på ingen måde er tale om bestikkelse, er Hedensteds tilføjelse.

- Nogle medier og eksperter var efter vores opfattelse meget hurtigt ude med anklager om bestikkelse i forbindelse med vores køb af nyt økonomistyringssystem. Det har intet på sig, og vi er selvfølgelig tilfredse med, at den juridiske analyse bakker op om vores vurdering. Og når KLs jurister direkte siger at:

-'Den pressemæssige omtale af Jesper Thyrring Møllers sag kommer således til at fremstå fordrejet, idet han i realiteten af lektor Sten Bønsing, Aalborg Universitet, beskyldes for at have 'gjort sig skyldigt i et strafbart forhold' må vi nok konstatere, at det er over grænsen for rimelig behandling og omtale af ikke bare vores kommunaldirektør, men kommunale embedsmænd som sådan, siger borgmester Kirsten Terkilsen.

Juristernes konklusioner bygger blandt andet på vejledningen 'God adfærd i det offentlige'. Den blev udgivet af Finansministeriet, KL og DJØF mfl. i 2007, og blev gjort til gældende ret i forbindelse med en arvesag på et plejehjem i august 2007.

- Vi erkender, at vi ikke har været opmærksomme på vejledningen fra 2007. Med til historien hører, at vi i Hedensted har stærkt fokus på at undgå for mange regler og retningslinjer. Helt grundlæggende mener vi nemlig, at ansvarlighed og dialog giver bedre resultater end alenlange lister af regler og retningslinjer. Prisen er, at man af og til laver fejlvurderinger, ligesom det er sket i mit tilfælde med koncerten. Det lærer man så af, og tager med i sin vurdering næste gang man står i en lignende situation - Jeg skulle ikke have taget til den koncert! - Det ved jeg nu.

- Men dengang så jeg intet odiøst eller forkert i det, fordi det lå indenfor den praksis, som var i den kommunale verden. Og samtidig skal der ikke være tvivl om, at vi naturligvis overholder alle regler og retningslinjer. Vi tager KLs vurdering og dermed vejledningen om 'God adfærd i det offentlige' til efterretning. Vejledningen ligger nu på vores intranet, så hele vores organisation kan læse den, siger Jesper Thyrring Møller.

I forholdet mellem kommune og leverandører og andre samarbejdspartnere har Hedensted Kommune desuden efterlyst et svar på, hvad der juridisk betegnes som en gave, og hvad der eksempelvis betegnes som almindelig mødepraksis.

KL skriver i sin vurdering:
'Det er KLs opfattelse, at det almindelige løbende driftsmæssige samarbejde mellem myndigheden og en kontrakt/samarbejdspartner - i et eksisterende kontrakt- eller samarbejdsforhold - ikke omfattes af betegnelsen modtagelse af gaver eller andre fordele.'

'Dette ændrer imidlertid ikke ved, at niveauet for dette driftsmæssige samarbejde må afgrænses i forhold til de forvaltningsretlige hensyn. Således må bespisningens omfang og økonomiske niveau stå i naturligt forhold til mødets faglige formål, ligesom det må have betydning, om og hvordan samarbejdet udfoldes i forhold til fx. en verserende udbudsrunde eller igangværende kontraktforhandling, og så det løbende driftsmæssige samarbejde som udfoldes i et eksisterende kontraktforhold.

Borgmester Kirsten Terkilsen forholder sig således til ovenstående vurdering fra KL:

- KLs udmelding om, at en middag i forlængelse af et møde ikke betragtes som en gave, men naturligvis skal ske indenfor rimelige rammer, giver kommunerne en - om end ikke præcis - så dog en rimelig rettesnor for, hvilke invitation vi fremover kan tillade os at sige ja tak til, uden at der efterfølgende stilles spørgsmålstegn ved vores måde at drive kommuner på.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt