Kommuner bør oprette ungdoms-brandkorps

Ny rapport anbefaler, at de kommunale SSP-samarbejder og brand- og redningsberedskaberne opretter ungdomsbrandkorps - det er nemlig et godt tilbud til socialt udsatte børn og unge

Vejle Brandvæsen og Greve Brandvæsen har - inspireret af erfaringer fra England - gennemført pilotprojekter for utilpassede børn og unge. Tirsdag offentliggøres en rapport, som foreslår, at de kommunale SSP-samarbejder og brand- og redningsberedskaberne over hele landet opretter særlige ungdomsbrandkorps. Det fortæller i dag.dk, Industriens Dagblad.
 
Rapporten er udarbejdet af analyseinstituttet BONNÉN & Partners. Den  viser, at tidligere kriminelle og andre utilpassede unge i pilotprojekterne har fået nye, sunde livsværdier gennem deres virke hos ungdomsbrandkorpset, de er blevet ansvarlige og har fået anerkendelse for det.

Rapporten konkluderer blandt andet, at hvis ungdomsbrandkorps skal blive en bred succes i Danmark, er det nødvendigt at udvikle et landsdækkende koncept, ligesom det skal være et alment tilbud til børn og unge i almindelighed og ikke blot til udsatte børn og unge i særdeleshed. De kommunale redningsberedskaber, de kommunale SSP udvalg og Beredskabsstyrelsen nævnes som nøglespillere i både det forberedende arbejde, etableringsfasen og driften af ungdomskorpsene.

 

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt