Århus vil være bedre til handicappede ansatte

Århus har som den første kommune undersøgt hvor mange mennesker med handicap, der er ansat, og hvilke funktionsnedsættelser de har. Det sker for bedre at kunne fastholde mennesker med handicap i jobbet og samtidig sikre, at mange nye kommer til

ÅRHUS: Det skal være tydeligt, at virksomheden Århus Kommune har medarbejdere med handicap, og det skal være en naturlig ting, at der er ansøgere med handicap, når der slås stillinger op i kommunen. Sådan er det ikke altid i dag, og det skal der nu gøres noget ved, oplyser kommunens handicapråd.

Århus har derfor som den første kommune lavet en kortlægning af, hvor mange ansatte med handicap der er, hvilke funktionsnedsættelser der er tale om, og hvilke konkrete initiativer, der skal sættes i gang for at styrke inklusion og fastholdelse af mennesker med handicap.

Formanden for Handicaprådet i Århus Kommune, Tatiana Hjorth Sørensen (S), siger:

- Det er meget vigtigt, at vi som kommune arbejder for, at mennesker med handicap møder så få barrierer som muligt mht. at deltage i samfundet på lige fod med andre, og denne analyse giver os et rigtig godt udgangspunkt for at sikre den inklusion på arbejdsmarkedet, som også er et af de grundlæggende principper i FNs Handicapkonvention, siger hun.

Analysen belyser også, hvor mange ledige med handicap der er i Århus, og hvilke barrierer handicapgruppen oplever i forhold til beskæftigelse.

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for Århus og Samsø har ydet støtte til projektet. Beskæftigelsesrådmand og formand for LBR, Hans Halvorsen (S), siger:

- Det glæder mig, at både medarbejdere og ledere i Århus Kommune ser med velvilje på at få flere kolleger med handicap. Samtidig er det vigtigt for LBR, at andre arbejdspladser i byen også er med til at løfte opgaven. Projektet kan være med til at skærpe blikket for, hvordan vi bedst muligt hjælper mennesker med handicap i job, og hvordan vi kan udbrede kendskabet til støtteordninger og andet på virksomheder og i kommunen selv.

Omkring 4 % af de ansatte har alvorlige funktionsnedsættelser. Det er eksempelvis mennesker, der ikke kan høre, eller som ikke kan gå. Derudover har ca. 25 % mindre funktionsnedsættelser som for eksempel gangbesvær ved længere strækninger, problemer med en arm eller et lidt nedsat syn.

De fleste er ansat på ordinære vilkår. Handicap forbindes alligevel primært med fleksjob, og der er kun få erfaringer med ansøgere med handicap i forbindelse med åbne jobopslag.

Lederne ser en stor værdi i at arbejde med mangfoldighed, og medarbejderne er positive overfor tanken om at arbejde sammen med en kollega med handicap. Men kun meget få har erfaring på området. Både ledere og medarbejdere oplever, at der er barrierer, der skal arbejdes med, for at det lader sig gøre.

På baggrund af analysen skønnes det, at mellem 1500 og 2000 ledige i Århus har funktionsnedsættelser, og at 200-300 har det i betydeligt omfang.

Mennesker med handicap oplever, at det generelt er svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det skyldes både forhold hos den enkelte, i virksomhederne og i det offentlige støttesystem.

Århus kommune, jobcentret og handicaporganisationerne vil nu bruge analysen som afsæt for at sætte konkrete initiativer i gang. Et længerevarende projektforløb kan forhåbentlig starte lige efter sommerferien.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt