Evaluering: Kommunekompasset er et godt redskab

KREVI har gennemført evaluering af benchmarkingredskabet efter afprøvning i fem kommuner - og det får nu KL til at udbyde målinger med kompasset til interesserede kommuner

Kommunekompasset er et hurtigt benchmarkingredskab, der sammenligner de centrale tværgående kommunale processer indenfor otte temaer. Kommunen vurderes ud fra en helhedsbetragtning - dvs. både kommunen som serviceproducerende virksomhed, som demokratisk organisation, som arbejdsplads og som nøgleaktør i lokalsamfundet.

Evalueringen, som er offentliggjort i dag, er sidste etape af KREVIs - Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstituts - tretrins undersøgelse af Kompasset: Første etape var en opsamling af erfaringerne fra Norge og Sverige. Anden etape en pilot-test i fem danske kommuner i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen. Det er Odder, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Sorø og Stevns kommuner.

- Konklusionen er, at der er et godt værktøj - i forhold til at få foretaget et slags kommunalt helbredstjek. Det er ledelsesinformation i bred forstand, som udgør et godt grundlag for at prioritere indsatsen, siger KREVIs specialkonsulent Eli Nørgaard, som har arbejdet med Kompasset det seneste halvandet år.

KREVI og KL arbejder nu på at etablere et samarbejde, der dels skal sætte gang i brugen af Kompasset i Danmark, dels skal stå for udvikling af det.
 
- Et af målene er at formidle gode eksempler mellem kommunerne. Det skal gøres så nemt som muligt for kommunerne at lære af hinanden, fortæller KREVIs specialkonsulent Stinne Højer Mathiasen, som er tovholder på KREVIs udviklingsaktiviteter vedrørende Kompasset.

Kompasset er oprindelig norsk og har primært været anvendt i Skandinavien: I Norge er 65 kommuner indtil videre blevet målt med Kommunekompasset. I Sverige er 75 kommuner blevet målt.

mou

Se evalueringsrapporten her

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt